تاریخ انتشار: 29 فروردین 1403
دسته‌بندی: تازه‌های نشر
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری اندازه‌گیری فصلی تعداد و تولیدات دام سنگین(گاو و گوساله) زمستان ١٤٠٢

انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری اندازه‌گیری فصلی تعداد و تولیدات دام سنگین(گاو و گوساله) زمستان ١٤٠٢

تعداد گاو و گوساله موجود در دامداری‌های کشور نزدیک 5/5 میلیون رأس است.

بر اساس اطلاعات حاصل از آمارگیری اندازه‌گیری فصلی تعداد و تولیدات فصلی دام سنگین (گاو و گوساله) که اسفند ماه 1402 اجرا شد تعداد گاو و گوساله موجود در دامداری‌های کشور 5.46 میلیون است که شامل 1.65 میلیون رأس دام اصیل، 2.34 میلیون رأس دام آمیخته و 1.47 میلیون رأس دام بومی است.

در زمستان سال 1402 تعداد 414 هزار رأس گاو و گوساله در دامداری‌ها در حال پروار بودند و 388 هزار رأس گوساله متولد شد.

مقدار تولید شیر گاو در همین مدت، بیش از 2.2 میلیون تن برآورد شد.

برای دستیابی به اطلاعات بیشتربه سند پیوست مراجعه نمایید.

اشتراک گذاری
تصاویر
فایل های پیوستی
ثبت امتیاز
امتیاز: Article Rating

جستجوی مطلب

گروه اخبار

Skip Navigation Links.

آرشیو زمانی

Skip Navigation Links.