16 اردیبهشت 1400
En | 
زمان انتشار: 13 اردیبهشت 1400
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 13 اردیبهشت,1400
بازدید: 54
انتشار نسخه الکترونیکی اولین شماره شاخص های عدالت اجتماعی
انتشار نسخه الکترونیکی اولین شماره شاخص های عدالت اجتماعی

نخستین شماره نشریه شاخص­ های عدالت اجتماعی در هشت بعد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، سلامت، زیرساختی، جنسیتی و عدالت بین نسلی به ارائه اطلاعات می پردازد

 

نشریه شاخص­ های عدالت اجتماعی در هشت بعد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، سلامت، زیرساختی، جنسیتی و عدالت بین نسلی به ارائه اطلاعات می پردازد مجموعه حاضر به‌عنوان آمار رسمی کشور، به‌صورت مستقیم نیاز کاربران به شاخص‌ها و نماگر‌های عدالت در ابعاد مختلف را مرتفع یا به‌عنوان اطلاعات ورودی در تولید شاخص‌های ترکیبی می­ تواند مورد استفاده قرار گیرد. اطلاعات بیش ترازطریق فایل پیوست قابل دستیابی است..

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی اولین شماره شاخص های عدالت اجتماعی
فایلهای پیوست
طراحی سایت