05 اسفند 1402
En | 
زمان انتشار: 23 دی 1402
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 24 دی,1402
بازدید: 324
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری اندازه‌گیری فصلی تعداد و تولیدات دام سنگین(گاو و گوساله) پاییز ١٤٠٢
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری اندازه‌گیری فصلی تعداد و تولیدات دام سنگین(گاو و گوساله) پاییز ١٤٠٢

افزایش تعداد گاو و گوساله و تولیدات آن در پاییز 1402 نسبت به مدت مشابه سال قبل

اطلاعات حاصل از آمارگیری اندازه‌گیری فصلی تعداد و تولیدات فصلی دام سنگین (گاو و گوساله) که توسط مرکز آمار ایران در آذر ماه 1402 اجرا شد نشان می‌دهد تعداد گاو و گوساله موجود در دامداری‌های کشور در آذر ماه 5.48 میلیون رأس شامل 1.50 میلیون رأس دام اصیل، 2.32 میلیون رأس دام آمیخته و 1.66 میلیون رأس دام بومی بوده است که نسبت به زمان مشابه سال قبل 119 هزار رأس افزایش یافته است.

در پاییز امسال تعداد 349 هزار رأس گوساله در دامداری‌های کشور متولد شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 22 درصد افزایش داشته است.

تعداد گاو و گوساله پروار شده در پاییز سال‌جاری 462 هزار رأس برآورد شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5 درصد افزایش یافته است.

مقدار تولید شیر گاو در فصل پاییز سال‌جاری 2.1 میلیون تن برآورد شد که نسبت به مدت مدت مشابه سال قبل 20 درصد افزایش داشته است.

برای دستیابی به اطلاعات بیشتر به سند پیوست مراجعه نمایید.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری اندازه‌گیری فصلی تعداد و تولیدات دام سنگین(گاو و گوساله) پاییز ١٤٠٢
فایلهای پیوست