05 اسفند 1402
En | 
زمان انتشار: 24 دی 1402
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 24 دی,1402
بازدید: 333
انتشار نسخه الکترونیکی کشتار دام کشتارگاه‌های کشور آذر 1402
انتشار نسخه الکترونیکی کشتار دام کشتارگاه‌های کشور آذر 1402

عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در آذر ۱۴۰۲ به 36.8 هزار تن رسید.

بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز عرضه‌شده انواع دام‌های ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در آذر ۱۴۰۲ جمعاً 36٬823 تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با 20٬436 تن، 55٫5 درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با 12٬711 تن، بز و بزغاله با  2٬564 تن، و سایر انواع دام با 1٬112 تن، به‌ترتیب 34٫5 درصد، 7 درصد و 3 درصد از وزن کل گوشت قرمز عرضه‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در آذر ۱۴۰۲ با ماه مشابه سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده کاهش 26 درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار تولید گوشت در آذر ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۱ برای گوسفند و بره 42 درصد، برای بز و بزغاله 27 درصد، برای گاو و گوساله 13 درصد و برای گاومیش و بچه‌گاومیش 21 درصد کاهش، و برای شتر و بچه‌شتر 55 درصد افزایش داشته است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور در آذر ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل (آبان) در حدود 1 درصد کاهش داشته است.

برای دستیابی به اطلاعات بیشتر به سند پیوست مراجعه نمایید.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی کشتار دام کشتارگاه‌های کشور آذر 1402
فایلهای پیوست