05 اسفند 1402
En | 
زمان انتشار: 24 دی 1402
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 26 دی,1402
بازدید: 334
انتشار نسخه الکترونیکی چکیده نتايج آمارگيري از فعاليت‌های تحقيق و توسعه ١٤٠٠
انتشار نسخه الکترونیکی چکیده نتايج آمارگيري از فعاليت‌های تحقيق و توسعه ١٤٠٠

كارگاه داراي فعاليت تحقيق و توسعه كارگاهي است كه در آن تحقيق و توسعه انجام مي‌شود اعم از اين كه فعاليت اصلي كارگاه، تحقيق و توسعه باشد مانند مراکز تحقیقاتی يا فعالیت فرعی کارگاه تحقیق و توسعه باشد، مانند كارگاه‌هاي صنعتي و دانشگاه‌ها كه فعاليت اصلي آن‌ها توليد كالا و ارائه خدمات آموزشي است.

تحقيق و پژوهش از عوامل ضروري و انكارناپذير رشد و توسعه و پیشرفت اقتصادي است. توجه به تحقيقات در زمينه‏‌هاي مختلف در ميان جوامع چنان گسترش يافته است كه كشورها در پي افزايش سهم هزينه‌هاي تحقيق و توسعه از توليد ناخالص ملي در جهت توسعه اقتصادی خود مي‌باشند. سياستگذاران و برنامه‌ريزان براي تدوين برنامه‌هاي توسعه‌اي نيازمند آمارهاي حوزه علم، فناوري و نوآوري مي‌باشند. آمارهاي تحقيق و توسعه به عنوان بخش مهمي از آمارهاي اين حوزه از يك سو، از نيازهاي نهادهای سیاستگذاری و از سوي ديگر نياز محققان و پژوهشگران دانشگاهي و سازمان‌هاي بين‌المللي است.

مركز آمار ايران در راستاي پاسخ به اين نيازها، آمارگيري از فعاليت‌های تحقيق و توسعه را از سال ١٣٧٦ به‌صورت هر دو سال يكبار (به جز سال‌های ١٣٨٢، ١٣٩٠ و ١٣٩٣ که متوالی بوده است) اجرا نموده است.

در طرح آمارگيري از فعاليت‌‌های تحقيق و توسعه كه در سال ١٤٠١ اجرا شد، به مراكز تحقيقاتي، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و كارگاه‌هاي صنعتي ٥٠ كاركن و بيش‌تر و معادن داراي واحد یا بخش تحقيق و توسعه و شرکت‌های دانش بنیان مراجعه و اطلاعات مربوط به سال ١٤٠٠ اين واحد‌ها جمع‌آوری شد.

مركز آمار ايران لازم مي‌داند از معاونت آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها، مراكز تحقيقاتي، مؤسسات آموزش عالي، كارگاه‌هاي صنعتي، شركت‌هاي دانش‌بنيان و عوامل اجرایی که همكاري در اجراي اين طرح داشته‌اند، قدرداني نمايد.

گزارش پیشرو، خلاصه نتایج این طرح را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. نشریه نتایج تفضیلی متعاقباً از طریق درگاه ملی آمار اطلاع رسانی خواهد شد.

برای مشاهده چکیده نتایج به فایل پیوست مراجعه کنید.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی چکیده نتايج آمارگيري از فعاليت‌های تحقيق و توسعه ١٤٠٠
فایلهای پیوست