05 اسفند 1402
En | 
زمان انتشار: 17 بهمن 1402
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 17 بهمن,1402
بازدید: 756
شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت- فصل پاییز1402 (بر مبنای سال پایه 1395)
شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت- فصل پاییز1402 (بر مبنای سال پایه 1395)

در فصل پاییز1402، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 35.0 درصد می‌­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (37.6 درصد)، 2.6 واحد درصد کاهش داشته است.

شاخص قیمت کل

در فصل پاییز1402، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت 1057.7 می­باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 2.3 درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)  35.0 درصد افزایش و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 31.9 درصد افزایش داشته است.

 

کاهش تورم فصلی

در فصل پاییز 1402، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 2.3 درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (7.1 درصد)، 4.8 واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل پاییز1402 نسبت به فصل قبل، 2.3 درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم فصلی با 12.3 درصد مربوط به گروه "ساخت مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی" و کم­ترین تورم فصلی با 0.8 درصد  مربوط به گروه "ساخت کاغذ و محصولات کاغذی" می­باشد. همچنین در این فصل گروه "ساخت فلزات پايه" با تورم 4.6- درصد و گروه "ساخت کُک و فراورده‌های حاصل از پالايش نفت" با تورم 3.6-  درصد مواجه بوده است.

کاهش تورم نقطه به نقطه

در فصل پاییز1402، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 35.0 درصد می‌­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (37.6 درصد)، 2.6 واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل پاییز 1402 نسبت به فصل مشابه سال قبل، 35.0 درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با 64.4 درصد مربوط به گروه "ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندي نشده درجاي ديگر" و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با 19.7 درصد مربوط به گروه "ساخت کاغذ و محصولات کاغذی" می­باشد.

 

افزایش تورم سالانه

در فصل پاییز 1402، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل، 31.9 درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (29.2 درصد)، 2.7 واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به پاییز1402 نسبت به دوره مشابه سال قبل، 31.9 درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم سالانه با 71.0 درصد مربوط به گروه "ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندي نشده درجاي ديگر" و کم­ترین تورم سالانه با 15.6 درصد مربوط به گروه "ساخت کُک و فراورده‌های حاصل از پالايش نفت"می­‌باشد.

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.

تصاویر
  • شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت- فصل پاییز1402 (بر مبنای سال پایه 1395)
فایلهای پیوست