05 اسفند 1402
En | 
زمان انتشار: 23 بهمن 1402
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 23 بهمن,1402
بازدید: 652
شاخص و متوسط قیمت نهاده‌های ساختمانی شهر تهران فصل پاییز 1402 (بر مبنای سال پایه 1390)
شاخص و متوسط قیمت نهاده‌های ساختمانی شهر تهران فصل پاییز 1402 (بر مبنای سال پایه 1390)

در فصل پاییز 1402 درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه) 41.2 درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (47.3 درصد) 6.1 واحد درصد کاهش داشته است.

شاخص کل

در فصل پاییز1402 شاخص قيمت نهاده‌هاي ساختمان‌هاي مسكوني شهر تهران 2203.9 می‌باشد که نسبت به فصل قبل 0.3 درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل 41.2 درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل 45.3 درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم فصلی

در فصل پاییز1402 درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل(تورم فصلی) 0.3 درصد می‌باشد، که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (1.9درصد) 1.6 واحد درصد کاهش داشته است.

در این فصل، در بين گروه‌های اجرايي، بيشترين تورم فصلی با 3.9 درصد مربوط به گروه اجرايي « موزاییک، کاشی، سرامیک» می­باشد، این در حالیست که گروه اجرایی « آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده » با 4.8 درصد کاهش نسبت به دوره قبل مواجه شده است.

کاهش تورم نقطه به نقطه

در فصل پاییز 1402 درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه) 41.2 درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (47.3 درصد) 6.1 واحد درصد کاهش داشته است.

در این فصل در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم نقطه به نقطه با 72.6 درصد مربوط به گروه اجرایی « یراق آلات درب و پنجره» و کمترین تورم نقطه به نقطه با 29.6 درصد مربوط به گروه اجرایی « آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده » می­باشد.

 

افزایش تورم سالانه

در فصل پاییز 1402 درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(تورم سالانه) 45.3 درصد بوده است كه در مقایسه با همين اطلاع در فصل قبل (43.5 درصد) 1.8 واحد درصد افزایش داشته است.

در این فصل در بين گروه‌های اجرايي بيشترين تورم سالانه با 70.7 درصد مربوط به گروه اجرايي« یراق آلات درب و پنجره » و كمترين تورم با 34.8 درصد مربوط به گروه « سنگ» بوده است.

شاخص قیمت و تورم نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران، به تفکیک گروه‌های اجرایی (پاییز 1402)

 گروه سیمان، بتن، شن و ماسه: در این فصل عدد شاخص قیمت به 2578.4 رسیده است که نسبت به فصل قبل 2.6 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 57.1 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل  ( تورم سالانه)  42.2 درصد افزایش داشته است.

گروه گچ و گچ کاری: در این فصل عدد شاخص قیمت به 2165.3 رسیده است که نسبت به فصل قبل 2.0 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 50.7 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) 40.3 درصد افزایش داشته است.

گروه انواع بلوک، سفال و آجر: در این فصل عدد شاخص قیمت به 1947.3 رسیده است که نسبت به فصل قبل 3.0 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 40.0 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ( تورم سالانه) 37.4 درصد افزایش داشته است.

گروه موزاییک،کاشی و سرامیک: در این فصل عدد شاخص قیمت به 2084.4 رسیده است که نسبت به فصل قبل 3.9 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 40.8 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ( تورم سالانه) 38.0 درصد افزایش داشته است.

گروه سنگ: در این فصل عدد شاخص قیمت به 2140.1 رسیده است که نسبت به فصل قبل 0.6 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 30.1 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه)             34.8 درصد افزایش داشته است.

گروه آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده: در این فصل عدد شاخص قیمت به 2111.1 رسیده است که نسبت به فصل قبل 4.8 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 29.6 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) 51.6 درصد افزایش داشته است.

گروه چوب: در این فصل عدد شاخص قیمت به 2749.8 رسیده است که نسبت به فصل قبل هیچ تغییری نداشته است. و نسبت به فصل مشابه سال قبل 39.2 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) 42.1 درصد افزایش داشته است.

گروه ایزو گام،قیرگونی و آسفالت: در این فصل عدد شاخص قیمت به 2885.5 رسیده است که نسبت به فصل قبل 2.4 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 46.6 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ( تورم سالانه) 51.3 درصد افزایش داشته است.

گروه شیر آلات بهداشتی: در این فصل عدد شاخص قیمت به 2891.3 رسیده است که نسبت به فصل قبل 1.1 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل58.0 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) 55.4 درصد افزایش داشته است.

گروه تأسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی: در این فصل عدد شاخص قیمت به 3291.0 رسیده است که نسبت به فصل قبل 0.9 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 46.5 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) 51.8 درصد افزایش داشته است.

گروه یراق آلات درب و پنجره: در این فصل عدد شاخص قیمت به 3226.0 رسیده است که نسبت به فصل قبل 1.8 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 72.6 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ( تورم سالانه) 70.7 درصد افزایش داشته است.

گروه نقاشی ساختمان: در این فصل عدد شاخص قیمت به 3008.9 رسیده است که نسبت به فصل قبل 3.2 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 32.6 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) 36.3 درصد افزایش داشته است.

گروه تأسیسات برقی: در این فصل عدد شاخص به 3598.0 رسیده است که نسبت به فصل قبل 0.1 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل46.7 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) 60.1 درصد افزایش داشته است.

گروه شیشه: در این فصل عدد شاخص به 2809.7 رسیده است که نسبت به فصل قبل 1.9 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل48.1 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) 58.6 درصد افزایش داشته است.

گروه خدمات: در این فصل عدد شاخص به 1391.7 رسیده است که نسبت به فصل 0.7 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل35.5 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) 41.0 درصد افزایش داشته است.

خلاصه نتایج متوسط قیمت آمارگيري از قيمت مصالح ساختماني پاییز 1402:

طرح آمارگيري از قيمت مصالح ساختماني از سال 1365 به‌صورت شش‌ماهه در سطح شهر تهران توسط مركز آمار ايران اجرا مي‌شود. از تابستان 1400 این طرح بصورت فصلی اجرا می­شود. دراين آمارگيري، اطلاعات مربوط به قيمت مصالح ساختماني با مراجعه به توليدكنندگان يا عمده‌فروشان مصالح ساختماني و با استفاده از تبلت، جمع‏آوري مي‏شود.

خلاصه آمارهای مربوط به برخی اقلام منتخب در پاییز سال 1402 به‌صورت زیر می­باشد:

متوسط قيمت برخی اقلام مصالح ساختماني -پاییز 1402

عنوان

کمترین، بیش­ترین و متوسط قيمت

 مصالح ساختماني (ريال)

کمترین

قیمت

بیش­ترین

قیمت

متوسط

قیمت

سنگ پلاك تیشه ای کلنگی تراورتن سفيد- درجه­ي يك (مترمربع)

خاک رس (کیسه 20 الی 30 کیلوگرم)

کولرآبی با قدرت 7000

تيرآهن نمره­ي 12 (کیلوگرم)

ميلگرد ساده نمره 18 و کمتر (کیلوگرم)

سیمان پرتلند تیپ 2 (کیسه 50کیلویی)

بتن آماده با عیار200 کیلوگرم در مترمکعب(مترمکعب)

رادیاتور(پره)

شیشه ایرانی 4 میل(متر مربع)

3000000

12000000

5081818

75000

250000

163214

80000000

135000000

112015625

297200

339000

327870

227000

252000

241306

710000

950000

794194

10800000

15500000

12226087

2580000

4100000

2958375

1800000

2600000

2260938

 

نتایج تفصیلی این طرح به زودی در درگاه ملی آمار به آدرس www.amar.org.ir  در بخش داده ها و اطلاعات آماری / شاخص های قیمت/ شاخص قیمت نهاده های ساختمانهای مسکونی/ نشریات، قرار خواهد گرفت.

تصاویر
  • شاخص و متوسط قیمت نهاده‌های ساختمانی شهر تهران فصل پاییز 1402 (بر مبنای سال پایه 1390)