05 اسفند 1402
En | 
زمان انتشار: 23 بهمن 1402
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 23 بهمن,1402
بازدید: 1199
شاخص و متوسط قيمت آپارتمان‌های مسكوني شهر تهران  دی ماه 1402
شاخص و متوسط قيمت آپارتمان‌های مسكوني شهر تهران دی ماه 1402

در دی ماه 1402 تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد 46.5 درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه اين ماه در مقايسه با ماه قبل (57.5 درصد) 11 واحد درصد کاهش داشته است.

توضيح: شاخص قيمت آپارتمان‌های مسكوني شهر تهران با استفاده از اطلاعات ثبتی سامانه املاک و مستغلات کشور و به روش هدانيك محاسبه شده است. شاخص قیمت نسبت به متوسط قیمت، تغییرات قیمت‌ها را بهتر نشان می‌دهد. زيرا مشخصات و کیفیت واحدهای فروش رفته در دوره‌های مختلف در محاسبه متوسط قیمت قابل شناسایی نمي‌باشد. به عنوان مثال، تعداد واحدهاي فروش رفته نوساز در يك دوره امكان دارد بسيار بيشتر از دوره قبل باشد كه در اين حالت متوسط قيمت دو دوره متوالي با يكديگر قابل مقايسه نخواهند بود. شاخص قيمت محاسبه شده به روش هدانيك اين مشكل را برطرف مي‌كند و اثر تغييرات کیفیت در طول دوره‌هاي مختلف را از بين مي‌برد، بنابراین با وجود این‌که متوسط قیمت آپارتمان های مسکونی نسبت به شاخص قیمت برای عامه جامعه ملموس‌تر است با این حال به دلیل حذف تغییرات کیفیت در محاسبه شاخص قیمت به روش هدانیک؛ تغییرات قیمت در این روش بسیار دقیق‌تر از تغییرات قیمت در روش متوسط قیمت است. در این گزارش در کنار شاخص قیمت، متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران نیز آورده شده است. پیشنهاد می‌شود برای آگاهی از درصد تغییرات قیمت آپارتمان‌های مسکونی، از شاخص قیمت و برای آگاهی از سطح قیمت‌ها از میانگین قیمت استفاده شود. 

 

شاخص قيمت (فروردین 1400=100)

در دی ماه 1402 شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد 280.4 رسيده است كه نسبت به ماه قبل (274.4)، 2.2 درصد افزایش داشته است.

افزایش تورم ماهانه

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاري، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در دی ماه 1402 تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران 2.2 درصد بوده است که در مقايسه با همين اطلاع در ماه قبل (2.9- درصد)، 5.1 واحد درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم نقطه به نقطه

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در دی ماه 1402 تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد 46.5 درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه اين ماه در مقايسه با ماه قبل (57.5 درصد) 11 واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش تورم سالانه

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم سالانه دی ماه 1402 آپارتمان‌های مسكوني شهر تهران به عدد 82.8 درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(85.7 درصد)، 2.9 واحد درصد کاهش داشته است.

 

متوسط قيمت آپارتمان­های مسکونی شهر تهران به تفکیک منطقه

در دی ماه 1402 متوسط وزنی و حسابی قیمت آپارتمان­‌های مسکونی فروش رفته در شهر تهران به ترتیب به 806107 و 770417 هزار ریال رسیده است. در این ماه منطقه 1 با متوسط وزنی قیمت 1663928 هزار ریال بیشترین و منطقه 18 با متوسط وزنی قیمت 423492 هزار ریال کمترین قیمت را در بین مناطق 22گانه شهر تهران به خود اختصاص داده‌­اند.

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.

 

 

                                                                         

تصاویر
  • شاخص و متوسط قيمت آپارتمان‌های مسكوني شهر تهران  دی ماه 1402
فایلهای پیوست