05 اسفند 1402
En | 
زمان انتشار: 23 بهمن 1402
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 23 بهمن,1402
بازدید: 152
انتشارنسخه الکترونیکی خلاصه نتایج طرح آمارگیری کشتار طیور کشتارگاه‌های کشور دی 1402
انتشارنسخه الکترونیکی خلاصه نتایج طرح آمارگیری کشتار طیور کشتارگاه‌های کشور دی 1402

عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور در دی ۱۴۰۲ به 1۹۲٬۰۸۷ تن رسید.

بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت عرضه‌شده انواع طیور کشتار شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در دی۱۴۰۲ جمعاً 1۹۲٬۰۸۷ تن گزارش شده، که سهم گوشت  مرغ بیش از سایر انواع طیور بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت مرغ با 18۷٬۰۱۹ تن، 97.4 درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است. گوشت بوقلمون با 1٬94۱ تن و سایر انواع طیور با ۳٬۱۲۷ تن، به‌ترتیب 1 درصد و 1.6 درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در دی ۱۴۰۲ با ماه مشابه سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده افزایش ۲ درصدی مقدار عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور است.

همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور در دی ۱۴۰۲ نسبت به ماه قبل (آذر) در حدود  4 درصد افزایش داشته است.

برای دستیابی به اطلاعات بیشتر به سند پیوست مراجعه نمایید.

تصاویر
  • انتشارنسخه الکترونیکی خلاصه نتایج طرح آمارگیری کشتار طیور کشتارگاه‌های کشور دی 1402
فایلهای پیوست