02 بهمن 1398
En | 
زمان انتشار: 18 اسفند 1395
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 18 اسفند,1395
بازدید: 1068
انتشار شاخص قيمت توليدكننده محصولات گاوداري‌هاي صنعتي كشور در پاييز 1395


  

 انتشار شاخص قيمت توليدكننده محصولات گاوداري‌هاي صنعتي كشور كشور در پاييز 1395


(100=1390)

 

شاخص كل قيمت توليدكننده محصولات گاوداري‌هاي صنعتي در فصل پاییز 1395 به عدد 64.219رسيد، كه 39.1درصد افزایش نسبت به فصل قبل و 43.0 درصد کاهش را نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می دهد. و نرخ تورم (درصد تغييرچهارفصل  منتهي به فصل يا سال مورد نظر نسبت به دوره مشابه سال قبل) عدد03.0 می باشد.

در فصل مورد بررسي شاخص کلیه اقلام غیر از گاو نرداشتی و شیر با افزایش مواجه بوده است.  شاخص قلم گاوتلیسه با 7 درصد افزايش نسبت به فصل قبل، با بیشترین افزایش، ونسبت به فصل مشابه سال قبل با 45.0 درصدافزایش روبرو بوده است.

واين درحاليست كه شاخص قلم  گاونرداشتی با 43.0 درصد، كاهش نسبت به فصل قبل، با بیشترین کاهش ، و نسبت به فصل مشابه سال قبل با 20.0 افزایش مواجه بوده است.

در فصل مورد بررسي شاخص قیمت اغلب استانها با افزایش روبرو شده است که در این میان شاخص قیمت استان بوشهر، با 81.7درصد افزايش در شاخص كل، نسبت به فصل قبل، بیشترین افزایش را دربین سایر استانها داشته است درحالیکه شاخص قیمت استان مذکورنسبت به فصل مشابه سال قبل 83.4 درصد افزایش رانشان می دهد.

لازم به ذکراست شاخص قیمت استان چهارمحال و بختیاری  با 95.3 درصدكاهش در شاخص كل نسبت به فصل قبل،با بيشترين كاهش دربین سایر استانها مواجه بوده است.درحالیکه شاخص قیمت استان مذکورنسبت به فصل مشابه سال قبل 28.0 درصد افزایش را نشان می دهد.

طراحی سایت