15 آذر 1402
En | 
زمان انتشار: 02 اردیبهشت 1396
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 04 اردیبهشت,1396
بازدید: 9206
جوابيه مركز آمار ايران در خصوص آمار شاغلين


بسمه تعالی

     روز سه‌شنبه مورخ 1396/1/29مطلبی با شناسه 1382350 با عنوان «مرکز آمار آمارسازی را افشا کرد/سالی 700 هزار شغل دروغ از آب درآمد/350 هزار شغل ایجاد شد» در سرویس اقتصادی خبرگزاری تسنيم منتشر شد که به نظر می‌رسد شتابزده، غیر دقیق و به دور از اصول کارشناسی، تهیه و توسط آن خبرگزاری انتشار یافته است. لذا با توجه به اهمیت ارائه آمار و ارقامی که با زندگی مردم عزیز ایران و سیاست‌های کلی کشور ارتباط دارند، به اطلاع می‌رساند که نشر چنین اخبار و گزارشهایی، مستلزم استناد به آمارهای قطعی بوده و نشر اطلاعات نادقیق، بدون تردید موجب تشویش اذهان عمومی در جامعه می‌گردد. در همین راستا نکات ذیل، جهت اطلاع افکار عمومی ارائه می‌گردد و انتظار دارد در راستای تعهد اخلاقی و پایبندی به رسالت رسانه‌ای، آن خبرگزاری محترم نسبت به انتشار این جوابیه در جایگاه مناسب اقدام نماید. خاطرنشان می‌گردد این مرکز آمادگی خود را برای ارائه مشاوره‌های لازم در جهت استنباط و تفسير صحیح از آمارهاي رسمي اعلام می‌دارد.

1- طرح آمارگیری نیروی کار در سطح نمونه اجرا شده و در فاصله بین دو سرشماری بر اساس پیش‌بینی‌های جمعیتی به کل جمعیت کشور تعمیم داده و شاخص‌های بازار کار کشور از آن برآورد می‌شود.تمامی مراحل محاسبه تعداد نمونه، پیش‌بینی‌های جمعیتی و تعمیم نتایج به طریق علمی و براساس استانداردهای بین المللی انجام می‌شود.فرآیندهای مذکور مانند بسیاری از کشورهای جهان با استفاده از نتایج سرشماری هر دوره و برای فاصله زمانی بین سرشماری‌ها و دوسال پس از آن انجام می‌شود. همچنین، پس از اعلام نتایج سرشماری جدید پیش‌بینی‌ها برای دوره بعد محاسبه شده و در عین حال برای سال‌های پس از سرشماری(که براساس نتایج سرشماری دوره قبل محاسبه شده بود) نیز مورد بازنگری قرار می‌گیرد که این مسئله بسیار بدیهی و طبیعی است. اطلاعات مرکز آمار ایران نیز از این امر مستثنی نیست، لذا نشریه نتایج تفصیلی سال 1391 که حاوی اعداد قطعی می‌باشد، بر روی درگاه ملی آمار قرار گرفته و انتظار می‌رود کاربران حرفه‌ای نظیر آن خبرگزاری نسبت به نحوه استناد به اعداد و ارقام رسمی دقت بیشتری مبذول دارند؛ چرا که اعداد مورد استفاده آن خبرگزاری اطلاعات مقدماتی است که پس از بازنگری و اعلام نتایج قطعی دیگر قابل استناد نمی‌باشد و عدد نهایی تعداد شاغلین در نتایج مذکور 20628 هزار نفر است.

2- طرح آمارگیری نیروی کار از سال 1384 بصورت فصلی اجرا شده و نتایج آن در سطح کل کشور در پایان هر فصل از طریق سایت مرکز آمار ایران به اطلاع عموم می‌رسد. رقم اعلام شده (700هزار شغل) مربوط به نتایج فصلی است که براساس نتایج طرح مذکور در فصل بهار 1395 نسبت به فصل بهار 1394 افزایش تعداد خالص شاغلین 742881 نفر بوده است.

3- جمعیت شاغل سال‌های 95-1383 بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار در جدول زیر آمده است، براین اساس متوسط سالانه خالص افزایش تعداد شاغلین در بازه زمانی سال‌های 95-1392 برابر با 490 هزار نفر و در بازه زمانی سال‌های 91-1384 برابر با 76هزار نفر بوده است.

شایان ذکر است نتایج تفصیلی و قطعی مربوط به طرح‌های نیروی کار در درگاه ملی آمار به آدرس www.amar.org.ir در دسترس

عموم قرار دارد.

جمعیت شاغل 95-1383

 

 

سال

کل کشور

ميزان افزايش سالانه

1383

20018759

-

1384

20618580

599821

1385

20841420

222841

1386

21092477

251057

1387

20500310

592167 -

1388

21000704

500394

1389

20656693

344011 -

1390

20510025

146668 -

1391

20628226

118201

1392

21346180

717954

1393

21304303

41877 -

1394

21972085

667782

1395

22588052

615968