08 مهر 1402
En | 
(آرشیو سال 1389)
ﺳﻪشنبه، 07 اردیبهشت 1389 12:16
  این طرح یکی از طرح‌های جدید مرکز آمار ایران است که برای اولین بار در کشور، با هدف تهیه داده‌های آماری مناسب در چارچوب نظام حساب‌های ملی و حساب‌های اقماری گردشگری با هدف دستیابی به تعداد سفرهای...
ﺳﻪشنبه، 07 اردیبهشت 1389 12:15
  انتشار نتایج طرح آمار گیری از گردشگران در سال 87   روابط عمومی مرکز‌ آمار ایران اعلام کرد:  طرح آمارگیری از گردشگران یکی از طرح‌های جدید مرکز آمار ایران است که برای...
ﺳﻪشنبه، 07 اردیبهشت 1389 12:14
بسمه تعالی   نتایج طرح آمارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور .   یافته‌های حاصل از اجرای این طرح در سال 1388 که طی آن عملکرد معادن در حال بهره برداری کشور در سال 1387 مورد پ...
ﺳﻪشنبه، 07 اردیبهشت 1389 12:14
 مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ بیکاری در  پاییز 1388، 3/11 درصد است   طرح آمارگیری نیروی کار در هر فصل به صورت آمارگیری نمونه‌ای از افراد 10 ساله و بیشتر 44560 خانوار در مناطق شهری ...
ﺳﻪشنبه، 07 اردیبهشت 1389 12:13
  مرکز آمار ایران اعلام کرد: تولید مرغ (وزن زنده) 1995 هزار تن، تولید تخم مرغ 725 هزار تن   روابط عمومی مرکز آمارایران اعلام کرد: آمارگیری از مرغدار‌ی‌های صنعتی کشور درماه های آبان و آذ...
ﺳﻪشنبه، 07 اردیبهشت 1389 12:13
  نتایج طرح آمارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور      یافته‌های حاصل از اجرای این طرح در سال 1388 که طی آن عملکرد معادن در حال بهره برداری کشور در سال 1387 مورد پرسش ق...
ﺳﻪشنبه، 07 اردیبهشت 1389 12:11
  افزایش 4/34 درصدی تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شددر پروانه‌های ساختمانی صادرشده نسبت به پاییز 88  روابط عمومی مرکز آمار ایران اعلام کرد: بررسی نتایج طرح "جمع‌آوری اطلاعات پروانه‌های سا...
ﺳﻪشنبه، 07 اردیبهشت 1389 12:11
  ضریب نفوذ اینترنت در سال 1387 به 1/11 درصد رسید   روابط عمومی مرکز‌آمار ایران اعلام کرد: طرح" آمارگیری از کاربران اینترنت" برای اولین بار در دیماه سال 87 توسط مرکز امار ا...
صفحه 3 از 3ابتدا   قبلی   1  2  [3]  بعدی   انتها