(آرشیو سال 1394)
نشریه ایران در آیینه آمار سال 1392 در شمار 250 نسخه وبه قیمت 60000 ریال در بهمن ماه 1393 منتشر شد.
نشریه ایران درآیینه آمارحاوی مجموعه ای از آخرین اطلاعات موجود درزمینه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شامل جمعیت، نیروی انسانی ، کشاورزی، جنگلداری و شیلات، معدن، نفت وگاز، صنعت، آب وبرق، ساختمان ومسکن، آموزش، بهداشت ودرمان، فرهنگ وگردشگری، شاخص های قیمت، هزینه و درآمدخانوار و ... می باشد اطلاعات نشریه فوق در قالب جداول ،متن به همراه با نمودار ارائه...
یکشنبه، 13 اردیبهشت 1394 - 11:53
نشریه شاخص قیمت تولید كننده بخش معدن بهار 1393 در شمار 150نسخه وبه قیمت 20000 ریال در فروردین ماه1394 منتشر شد.
این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه شاخص قیمت تولید كننده كل بخش معدن وبخش های اصلی ودرصد تغییر آن در فصل بهار سال های 1392-1393، شاخص قیمت تولید كننده فعالیت های معدنی در فصل بهار 1393و درصد تغییرآن در فصل بهار سال های 1392-1393، شاخص قیمت تولید كننده كل بخش معدن به تفكیك فصل در سال های 1381-1393،درصد تغییر شاخص قیمت تولید كننده كل بخش صنع...
یکشنبه، 13 اردیبهشت 1394 - 11:46
نشریه شاخص قیمت تولید كننده بخش صنعت بهار 1393 در شمار 150 نسخه وبه قیمت 25000 ریال در بهمن ماه1393 منتشر شد.
این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه شاخص قیمت تولید كننده كل بخش صنعت وبخش های اصلی ودرصد تغییر آن در فصل بهار سال های 1392-1393، شاخص قیمت تولید كننده فعالیت های صنعتی در فصل بهار 1393و درصد تغییرآن در فصل بهار سال های 1392-1393، شاخص قیمت تولید كننده كل بخش صنعت به تفكیك فصل در سال های 1386-1393،درصد تغییر شاخص قیمت تولید كننده كل بخش صنعت...
یکشنبه، 13 اردیبهشت 1394 - 11:43
نشریه شاخص قیمت تولید كننده بخش صنعت سال 1392 در شمار 150نسخه وبه قیمت40000 ریال در بهمن ماه 1393 منتشر شد.
این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه شاخص قیمت تولید كننده كل بخش صنعت به تفكیك فصل در سال های 1385-1392،درصد تغییرات شاخص قیمت تولید كننده كل بخش صنعت به تفكیك فصل در سال های1392و1385 ، درصد تغییرات شاخص كل بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل در سال های 1392و1385، شاخص قیمت تولید كننده كل بخش صنعت وبخش های اصلی ودرصدتغییرآن در سال های 1391- 1...
یکشنبه، 13 اردیبهشت 1394 - 11:40
شاخص قیمت تولید كننده بخش صنعت سال 1391 در شمار 150نسخه وبه قیمت40000 ریال دردی ماه1393 منتشر شد.
این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه شاخص قیمت تولید كننده كل بخش صنعت به تفكیك فصل در سال های 1384-1391،درصد تغییرات شاخص قیمت تولید كننده كل بخش صنعت به تفكیك فصل در سال های1391و1384 ، درصد تغییرات شاخص كل بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل در سال های 1391و1384، شاخص قیمت تولید كننده كل بخش صنعت وبخش های اصلی ودرصدتغییرآن در سال های 1390- 1...
یکشنبه، 13 اردیبهشت 1394 - 11:38
نشریه قیمت اجاره مسكن در شهر تهران پاییز 1393 در شمار 150 نسخه وبه قیمت20000 ریال در بهمن ماه 1393 منتشر شد.
در این نشریه اطلاعاتی در زمینه حداقل ،حداکثر ومتوسط قیمت فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی و درصد تغییرات آن نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به تفکیک مناطق شهر تهران و،حداقل ،حداکثر ومتوسط قیمت فروش یک متر مربع زیر بنای مسکونی و درصد تغییرات آن نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به تفکیک مناطق شهر تهران و،حداکثر ومتوسط مبل...
یکشنبه، 13 اردیبهشت 1394 - 11:33
نشریه اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های كشور تابستان 1393 در شمار 150 نسخه وبه قیمت 20000 ریال در اسفند ماه 1393 منتشر شد.
این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه‌های ساختمانی برحسب نوع پروانه بخش متقاضی ،تعداد واحد مسكونی تعیین شده درپروانه‌های ساختمانی برحسب نوع پروانه، و مساحت زمین در پروانه‌های احداث ساختمان برحسب وضع زمین ،تعداد پروانه‌های احداث ساختمان برحسب تعداد طبقات ساختمان ونوع اسكلت و مصالح عمده‌ به كار رفته در ساختمان ،ت...
یکشنبه، 13 اردیبهشت 1394 - 11:03
نشریه اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های كشور بهار 1393 در شمار 150نسخه وبه قیمت 20000 ریال در دی ماه 1393 منتشر شد.
این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه مساحت زیربنای تعیین شده در پروانه‌های ساختمانی برحسب نوع پروانه بخش متقاضی ،تعداد واحد مسكونی تعیین شده درپروانه‌های ساختمانی برحسب نوع پروانه، و مساحت زمین در پروانه‌های احداث ساختمان برحسب وضع زمین ،تعداد پروانه‌های احداث ساختمان برحسب تعداد طبقات ساختمان ونوع اسكلت و مصالح عمده‌ به كار رفته در ساختمان ،ت...
یکشنبه، 13 اردیبهشت 1394 - 10:55
این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه قیمت فروش سالانه یك كیلو گرم محصولات كشاورزی از جمله ذرت دانه ای ، شلتوك، برنج، جو، پیاز، گوجه‌فرنگی، بادنجان سیر، هویج، تربچه، كاهو، لوبیا سبز باقلا سبز، تره، جعفری، شاهی، اسفناج، موز پرتقال، گریپ فروت، نارنج، ارزن،هندوانه، خیار نیشكر، یونجه، ذرت علوفه‌ای، خصیل، پنبه( متوسط قمیت فروش انواع دام زنده گوسفند و ب...
یکشنبه، 13 اردیبهشت 1394 - 10:47
نشریه شاخص قیمت تولید محصولات گاوداری های صنعتی كشور تابستان 1393در شمار 150 نسخه وبه قیمت 20000 ریال در بهمن ماه 1393 منتشر شد.
این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه شاخص قیمت تولید كننده محصولات گاوداری های صنعتی كشور در فصل تابستان1393 وتغییرات شاخص در فصل تابستان1392و1393 ، شاخص قیمت تولید كننده محصولات گاوداری های صنعتی كشور در فصل های سال1393-1388، شاخص قیمت تولید كننده محصولات گاوداری های صنعتی كشور به تفكیك استان در طی فصل های سال های 1393-1388 و همچنین شاخص قیمت...
یکشنبه، 13 اردیبهشت 1394 - 10:37
صفحه 10 از 11ابتدا   قبلی   2  3  4  5  6  7  8  9  [10]  11  بعدی   انتها   

جستجوی مطلب

گروه اخبار

Skip Navigation Links.

آرشیو زمانی

Skip Navigation Links.