15 آذر 1402
En | 
(آرشیو سال 1394)
نشريه ايران در آيينه آمار سال 1392 در شمار 250 نسخه وبه قيمت 60000 ريال در بهمن ماه 1393 منتشر شد.
یکشنبه، 13 اردیبهشت 1394 11:53
نشريه ايران درآيينه آمارحاوی مجموعه ای از آخرین اطلاعات موجود درزمینه های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شامل جمعیت، نیروی انسانی ، کشاورزی، جنگلداری و شیلات، معدن، نفت وگاز، صنعت، آب وبرق، ساختمان ومسکن،...
نشريه شاخص قيمت توليد كننده بخش معدن بهار 1393 در شمار 150نسخه وبه قيمت 20000 ريال در فروردين ماه1394 منتشر شد.
یکشنبه، 13 اردیبهشت 1394 11:46
اين نشريه به ارائه اطلاعاتي در زمينه شاخص قيمت توليد كننده كل بخش معدن وبخش هاي اصلي ودرصد تغيير آن در فصل بهار سال هاي 1392-1393، شاخص قيمت توليد كننده فعاليت هاي معدني در فصل بهار 1393و درصد تغيي...
نشريه شاخص قيمت توليد كننده بخش صنعت بهار 1393 در شمار 150 نسخه وبه قيمت 25000 ريال در بهمن ماه1393 منتشر شد.
یکشنبه، 13 اردیبهشت 1394 11:43
اين نشريه به ارائه اطلاعاتي در زمينه شاخص قيمت توليد كننده كل بخش صنعت وبخش هاي اصلي ودرصد تغيير آن در فصل بهار سال هاي 1392-1393، شاخص قيمت توليد كننده فعاليت هاي صنعتي در فصل بهار 1393و درصد تغيير...
نشريه شاخص قيمت توليد كننده بخش صنعت سال 1392 در شمار 150نسخه وبه قيمت40000 ريال در بهمن ماه 1393 منتشر شد.
یکشنبه، 13 اردیبهشت 1394 11:40
اين نشريه به ارائه اطلاعاتي در زمينه شاخص قيمت توليد كننده كل بخش صنعت به تفكيك فصل در سال هاي 1385-1392،درصد تغييرات شاخص قيمت توليد كننده كل بخش صنعت به تفكيك فصل در سال هاي1392و1385 ، درصد تغييرا...
شاخص قيمت توليد كننده بخش صنعت سال 1391 در شمار 150نسخه وبه قيمت40000 ريال دردي ماه1393 منتشر شد.
یکشنبه، 13 اردیبهشت 1394 11:38
اين نشريه به ارائه اطلاعاتي در زمينه شاخص قيمت توليد كننده كل بخش صنعت به تفكيك فصل در سال هاي 1384-1391،درصد تغييرات شاخص قيمت توليد كننده كل بخش صنعت به تفكيك فصل در سال هاي1391و1384 ، درصد تغيير...
نشريه قيمت اجاره مسكن در شهر تهران پاييز 1393 در شمار 150 نسخه وبه قيمت20000 ريال در بهمن ماه 1393 منتشر شد.
یکشنبه، 13 اردیبهشت 1394 11:33
در این نشریه اطلاعاتی در زمینه حداقل ،حداکثر ومتوسط قیمت فروش یک متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی و درصد تغییرات آن نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به تفکیک مناطق شهر تهران و،حداقل ،حد...
نشريه اطلاعات پروانه هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري هاي كشور تابستان 1393 در شمار 150 نسخه وبه قيمت 20000 ريال در اسفند ماه 1393 منتشر شد.
یکشنبه، 13 اردیبهشت 1394 11:03
این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه مساحت زيربناي تعيين شده در پروانه‌هاي ساختماني برحسب نوع پروانه بخش متقاضي ،تعداد واحد مسكوني تعيين شده درپروانه‌هاي ساختماني برحسب نوع پروانه، و مساحت زمين در ...
نشريه اطلاعات پروانه هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري هاي كشور بهار 1393 در شمار 150نسخه وبه قيمت 20000 ريال در دي ماه 1393 منتشر شد.
یکشنبه، 13 اردیبهشت 1394 10:55
این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه مساحت زيربناي تعيين شده در پروانه‌هاي ساختماني برحسب نوع پروانه بخش متقاضي ،تعداد واحد مسكوني تعيين شده درپروانه‌هاي ساختماني برحسب نوع پروانه، و مساحت زمين در ...
یکشنبه، 13 اردیبهشت 1394 10:47
اين نشريه به ارائه اطلاعاتي در زمينه قيمت فروش سالانه يك كيلو گرم محصولات كشاورزي از جمله ذرت دانه اي ، شلتوك، برنج، جو، پياز، گوجه‌فرنگي، بادنجان سير، هويج، تربچه، كاهو، لوبيا سبز باقلا سبز، تره، جعف...
نشريه شاخص قيمت توليد محصولات گاوداري هاي صنعتي كشور تابستان 1393در شمار 150 نسخه وبه قيمت 20000 ريال در بهمن ماه 1393 منتشر شد.
یکشنبه، 13 اردیبهشت 1394 10:37
اين نشريه به ارائه اطلاعاتي در زمينه شاخص قيمت توليد كننده محصولات گاوداري هاي صنعتي كشور در فصل تابستان1393 وتغييرات شاخص در فصل تابستان1392و1393 ، شاخص قيمت توليد كننده محصولات گاوداري هاي صنعتي ...
صفحه 10 از 11ابتدا   قبلی   2  3  4  5  6  7  8  9  [10]  11  بعدی   انتها