(آرشیو سال 1394)
    نشریه شاخص قیمت تولید كننده محصولات گاوداری های صنعتی كشور بهار 1393 در شمار 150 نسخه وبه قیمت 20000 ریال در بهمن ماه 1393 منتشر شد.
این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه شاخص قیمت تولید كننده محصولات مرغداری های صنعتی كشور در فصل بهار1393 وتغییرات شاخص در فصل بهار1392و1393 ، شاخص قیمت تولید كننده محصولات مرغداری های صنعتی كشور در فصل های سال1393-1390، شاخص قیمت تولید كننده محصولات مرغداری های صنعتی كشور به تفكیك استان در طی فصل های سال های 1393-1390 و همچنین شاخص قیمت تولید...
یکشنبه، 13 اردیبهشت 1394 - 10:31
مت تولید كننده محصولات گاوداری های صنعتی كشور سال 1392 در شمار 150نسخه وبه قیمت 25000 ریال در دی ماه1393 منتشر شد.
این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه شاخص قیمت تولید كننده محصولات گاوداری های صنعتی كشور وتغییرات شاخص در سال های 1390-1391-1392، شاخص قیمت تولید كننده محصولات گاوداری های صنعتی كشور در فصل بهار1392 وتغییرات شاخص در فصل بهار1391و1392 ، شاخص قیمت تولید كننده محصولات گاوداری های صنعتی كشور در فصل تابستان1392 وتغییرات شاخص در فصل تابستان1391و139...
یکشنبه، 13 اردیبهشت 1394 - 10:22
نشریه شاخص قیمت تولید كننده محصولات مرغداری های صنعتی كشور 1392 در شمار150نسخه وبه قیمت 25000 ریال در اسفند ماه 1393 منتشر شد.
این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه شاخص قیمت تولید كننده محصولات مرغداری های صنعتی كشور وتغییرات شاخص در سال های 1390-1391-1392، شاخص قیمت تولید كننده محصولات مرغداری های صنعتی كشور در فصل بهار1392 وتغییرات شاخص در فصل بهار1391و1392 ، شاخص قیمت تولید كننده محصولات مرغداری های صنعتی كشور در فصل تابستان1392 وتغییرات شاخص در فصل تابستان1391و139...
یکشنبه، 13 اردیبهشت 1394 - 10:18
نشریه نتایج آمارگیری ااز گردشگران ملی تابستان 1392 در شمار 150نسخه وبه قیمت 25000 ریال در بهمن ماه1393 منتشر شد .
این نشریه به ارائه اطلاعاتی درزمینه تعدادخانوار به تفكیك وضعیت سفر،بعدخانوار،نحوه محل سكونت خانوار،وضعیت برخورداری از وسیله نقلیه ،جنس سرپرست خانوار،وضع سوادوسطح تحصیلات ،وضع فعالیت ،وضع شغلی ،وضع زناشوییسرپرست خانوار،گروههای سنی سرپرست خانوار،تعداد سفر به تفكیك مقصدونوع سفر،تعدادسفر ونفر شب اقامت سفرهای انجام شد ه برحسب نوع سفر به تفكیك استان...
یکشنبه، 13 اردیبهشت 1394 - 10:12
 آغاز اجرای طرح هزینه و درآمد خانوار سال  94  از اردیبهشت ماه
طرح هزینه و در آمد خانوار از اردیبهشت ماه سال 94 تا فروردین ماه 1395 اجرا و نتایج آن در شهریور ماه 1395 منتشر خواهد شد. این طرح در مناطق شهری و روستایی31 استان كشور با تعداد 39864 خانوار نمونه اجرا می‌گردد و در این طرح علاوه بر پرسش ریز اقلام هزینه و در آمد خانوار، خصوصیات اجتماعی اعضای خانوار، وضعیت شغلی و مشخصات محل سكونت خانوار نیز پرسش می شود. ...
شنبه، 29 فروردین 1394 - 15:22
صفحه 11 از 11ابتدا   قبلی   2  3  4  5  6  7  8  9  10  [11]  بعدی   انتها   

جستجوی مطلب

گروه اخبار

Skip Navigation Links.

آرشیو زمانی

Skip Navigation Links.