15 آذر 1402
En | 
(آرشیو سال 1395)
شنبه، 30 بهمن 1395 09:50
این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه مقدارکل وسرانه مصرف انرژی،مقدارومصرف سوخت های عمده ، تعداد وارزش افزوده کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن وبیش تربه تفکیک استان وفعالیت، ارزش افزوده این کارگاه ها به...
شنبه، 30 بهمن 1395 09:48
این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه بهره برداری های دارای دام برحسب استان ،بهرهبرداری های دارای دام متعلق به اشخاص حقیقی برحسب استان،بهرهبرداری های دارای دام وتعداد دام آن ها در روز آمارگیری ،بهرهبرد...
شنبه، 30 بهمن 1395 09:48
این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه بهره برداری های دارای دام برحسب استان ،بهرهبرداری های دارای دام متعلق به اشخاص حقیقی برحسب استان،بهرهبرداری های دارای دام وتعداد دام آن ها در روز آمارگیری ،بهرهبرد...
شنبه، 30 بهمن 1395 09:47
این نشریه به ارائه اطلاعاتی در ارتباط با متوسط قيمت فروش سالانه يك كيلوگرم از محصولات كشاورزي(گندم، ذرت دانه‌اي، سيب زميني، پياز، گوجه‌فرنگي، بادنجان سير، هويج، تربچه، كاهو، لوبيا سبز باقلا سبز، تره، ...
شنبه، 30 بهمن 1395 09:44
این نشریه به ارائه اطلاعاتی درزمینه بهرهبرداری های دارای فعالیت باغداری وتولید کل محصولات باغی ،تعداد ومساحت بهره برداری های دارای باغ وقلمستان ،تعدادبهره برداری،سطح کاشت ساده،تعداددرخت ومقدار تولید م...
شنبه، 30 بهمن 1395 09:43
این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن وبخش های اصلی ودرصد تغییرات آن ها در فصل تابستان سال های 1395-1394،شاخص قیمت تولید کننده کل بخش معدن به تفکیک فصل در سال های 1395-13...
شنبه، 30 بهمن 1395 09:40
این نشریه به ارائه اطلاعاتی درزمینه تعدادخانوارها به تفکیک وضعیت سفر ،بعد خانوار ،نحوه تصرف محل سکونت خانوار،وضعیت برخورداری از وسیبله نقلیه ،جنس ،وضع سواد وسطح تحصیلات،وضع فعالیت ،وضع شغل ،وضع زناشوی...
شنبه، 30 بهمن 1395 09:38
این نشریه به ارائه اطلاعاتی درزمینه تعدادافراد 15ساله برحسب وضعیت سواد، وضعیت مطالعه ،مدت زمان و تعدادعناوین کتاب غیردرسی ،مدت زمان مطالعه قرآن وادعیه در هر هفته ،وضعیت مطالعه روزنامه چاپی والکترونیکی...
شنبه، 30 بهمن 1395 09:38
این نشریه به ارائه اطلاعاتی درزمینه تعدادافراد 15ساله برحسب وضعیت سواد، وضعیت مطالعه ،مدت زمان و تعدادعناوین کتاب غیردرسی ،مدت زمان مطالعه قرآن وادعیه در هر هفته ،وضعیت مطالعه روزنامه چاپی والکترونیکی...
شنبه، 30 بهمن 1395 09:35
این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت وبخش های اصلی ودرصد تغییرات آن ها در فصل بهار سال های 1395-1394،شاخص قیمت تولید کننده کل بخش صنعت به تفکیک فصل در سال های 1395-1387،...
صفحه 3 از 19ابتدا   قبلی   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها