(آرشیو سال 1395)
امید علی پارسا در حاشیه بازدید فرمانده انتظامی تهران بزرگ از ستاد سرشماری کشور اعلام کرد: تا کنون ۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار خانوار معادل ۶۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور سرشماری شده اند که این میزان، معادل ۷۶ و نیم درصد از جمعیت کل کشور است. امیدعلی پارسا افزود: به دلیل بالا بودن آمار خانوارهای غایب در برخی مناطق، ساعات کاری ماموران سرشماری در ای...
دوشنبه، 24 آبان 1395 - 11:10
روابط عمومی مركز آمار ایران اعلام كرد:‌ شاخص كل قیمت تولیدكننده محصولات گاوداری‌های صنعتی در فصل تابستان 1395 به عدد 216.63رسید، كه 0.55 درصد افزایش نسبت به فصل قبل و 1/24 درصد کاهش را نسبت به فصل مشابه سال قبل و نرخ تورم (درصد تغییرچهارفصل منتهی به فصل یا سال مورد نظر نسبت به دوره مشابه سال قبل) 0/79نشان می‌دهد. در فصل مورد بررسی شاخص کلیه ا...
دوشنبه، 24 آبان 1395 - 09:31
این نشریه به ارائه اطلاعاتی درزمینه متوسط ساعات سپری شده ودرصد افراد 15 ساله وبیش تر انجام دهنده فعالیت به تفکیک گروه های فعالیت گذران وقت برحسب جنس ،گروه های فعالیت گذران وقت به تفکیک روزهای هفته،وضع سواد،سطح تحصیلات،وضع فعالیت اقتصادی ،وضع شغلی در نقاط شهری سال 94-1393،متوسط ساعات سپری شده ودرصد افراد15تا24 ساله انجام دهنده فعالیت برحسب گروه ها...
دوشنبه، 24 آبان 1395 - 09:06
در این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه بهره برداران و بهره برداری های کشاورزی بر حسب نوع بهره برداری واستان ،سن ،مدرک تحصیلی بهره بردار ووسعت اراضی کشاورزی،کاربری اراضی کشاورزی، بهره برداری های کشاورزی بر حسب نوع بهره برداری ،تعداد ومساحت بهره برداری با زمین برحسب استان ووسعت اراضی کشاورزی،سن بهره بردار،تعدادو مساحت بهره برداری های بازمین آبی ودیم...
دوشنبه، 24 آبان 1395 - 09:04
در این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه بهره برداران و بهره برداری های کشاورزی بر حسب نوع بهره برداری واستان ،سن ،مدرک تحصیلی بهره بردار ووسعت اراضی کشاورزی،کاربری اراضی کشاورزی، بهره برداری های کشاورزی بر حسب نوع بهره برداری ،تعداد ومساحت بهره برداری با زمین برحسب استان ووسعت اراضی کشاورزی،سن بهره بردار،تعدادو مساحت بهره برداری های بازمین آبی ودیم...
دوشنبه، 24 آبان 1395 - 09:03
در این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه بهره برداران و بهره برداری های کشاورزی بر حسب نوع بهره برداری واستان ،سن ،مدرک تحصیلی بهره بردار ووسعت اراضی کشاورزی،کاربری اراضی کشاورزی، بهره برداری های کشاورزی بر حسب نوع بهره برداری ،تعداد ومساحت بهره برداری با زمین برحسب استان ووسعت اراضی کشاورزی،سن بهره بردار،تعدادو مساحت بهره برداری های بازمین آبی ودیم...
دوشنبه، 24 آبان 1395 - 09:01
در این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه بهره برداران و بهره برداری های کشاورزی بر حسب نوع بهره برداری واستان ،سن ،مدرک تحصیلی بهره بردار ووسعت اراضی کشاورزی،کاربری اراضی کشاورزی، بهره برداری های کشاورزی بر حسب نوع بهره برداری ،تعداد ومساحت بهره برداری با زمین برحسب استان ووسعت اراضی کشاورزی،سن بهره بردار،تعدادو مساحت بهره برداری های بازمین آبی ودیم...
دوشنبه، 24 آبان 1395 - 09:00
در این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه بهره برداران و بهره برداری های کشاورزی بر حسب نوع بهره برداری واستان ،سن ،مدرک تحصیلی بهره بردار ووسعت اراضی کشاورزی،کاربری اراضی کشاورزی، بهره برداری های کشاورزی بر حسب نوع بهره برداری ،تعداد ومساحت بهره برداری با زمین برحسب استان ووسعت اراضی کشاورزی،سن بهره بردار،تعدادو مساحت بهره برداری های بازمین آبی ودیم...
دوشنبه، 24 آبان 1395 - 08:58
در این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه بهره برداران و بهره برداری های کشاورزی بر حسب نوع بهره برداری واستان ،سن ،مدرک تحصیلی بهره بردار ووسعت اراضی کشاورزی،کاربری اراضی کشاورزی، بهره برداری های کشاورزی بر حسب نوع بهره برداری ،تعداد ومساحت بهره برداری با زمین برحسب استان ووسعت اراضی کشاورزی،سن بهره بردار،تعدادو مساحت بهره برداری های بازمین آبی ودیم...
دوشنبه، 24 آبان 1395 - 08:57
در این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه بهره برداران و بهره برداری های کشاورزی بر حسب نوع بهره برداری واستان ،سن ،مدرک تحصیلی بهره بردار ووسعت اراضی کشاورزی،کاربری اراضی کشاورزی، بهره برداری های کشاورزی بر حسب نوع بهره برداری ،تعداد ومساحت بهره برداری با زمین برحسب استان ووسعت اراضی کشاورزی،سن بهره بردار،تعدادو مساحت بهره برداری های بازمین آبی ودیم...
دوشنبه، 24 آبان 1395 - 08:55
صفحه 7 از 19ابتدا   قبلی   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  بعدی   انتها   

جستجوی مطلب

گروه اخبار

Skip Navigation Links.

آرشیو زمانی

Skip Navigation Links.