08 آذر 1402
En | 
(آرشیو سال 1388)
ﺳﻪشنبه، 28 مهر 1388 12:16
روابط عمومی مرکز آمار ایران اعلام کرد:طرح آمارگیری از قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران با هدف برآورد متوسط قیمت خرید و فروش قطعی یک مترمربع زیربنای واحدهای مسکونی و نیز برآورد متوسط اجاره‌بهای یک مترمرب...