05 اسفند 1402
En | 
ﺳﻪشنبه، 08 فروردین 1391 15:41
شاخص قيمت كالاهاي صادراتي در فصل تابستان 1390به عدد35/303 رسيد كه نسبت به فصل قبل 41/4درصد افزايش ونسبت به فصل مشابه سال قبل 63/11 درصد افزايش داشته است . در فصل تابستان سال جاري شاخص قيمت بخش "چربي ه...
ﺳﻪشنبه، 08 فروردین 1391 15:38
متوسط شاخص قيمت كالاهاي صادراتي در سال 1388 با 42/3 درصد كاهش ننسبت به سال 1387 به عدد 89/288 رسيد . در حالي كه اين شاخص در سال 1387 عدد 11/299 بوده كه نسبت به سال 1386 ،86/25 درصد افزايش داشته است .د...
ﺳﻪشنبه، 08 فروردین 1391 15:37
متوسط شاخص قيمت كالاهاي صادرات در سال 1389 با 93/6درصد كاهش نسبت به سال 1388 به عدد 87/268 رسيد، در حالي كه اين شاخص در سال 1388 عدد89/288 بوده كه نسبت به سال 86 ،42/3 درصد كاهش داشته است .در بين گروه...
یکشنبه، 06 فروردین 1391 15:51
براساس نتايج حاصل در فصل بهار ،نرخ مشاركت اقتصادي در جمعيت10 ساله وبيشتر در كل كشور 8/38 درصدبوده است اين شاخص در بين مردان 4/62 درصد ودر بين زنان 8/14 درصد محاسبه شده است . همچنين نتايج نشان مي دهد ك...
یکشنبه، 06 فروردین 1391 15:49
شاخص كل بهاي كالاها وخدمات مصرفي خانوارهاي روستايي كشور در سال 1389 به عدد 8/321 رسيد كه نسبت به سال قبل 0/20درصد افزايش نشان ميدهد .اين بدان معني است كه ميزان افزايش سالانه شاخص كل (نرخ تورم )0/20 در...
یکشنبه، 06 فروردین 1391 15:44
شاخص قيمت كالاهاي صادراتي در فصل بهار 1390به عدد 54/290 رسيد كه نسبت به فصل قبل 12/10 درصد افزايش ونسبت به فصل مشابه سال قبل 47/8درصد افزايش داشته است . در فصل بهار سال جاري شاخص قيمت بخش " حيوانات زن...
نشریه نتایج آمارگیری نیروی کار 1388 در شمار 350 نسخه و به قیمت 60000 ریال در شهریور ماه 1390 منتشر شد
چهارشنبه، 19 بهمن 1390 15:02
بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار ، جمعیت کشور 72294993 نفر برآورد شده است که از این تعداد 10949277 نفر از آنها 9سال کمتر و 61345715 نفر 10 سال و بیشتر سن داشته اند به عبارتی 9/84 درصد از جمعیت ک...
پنجشنبه، 29 دی 1390 15:12
شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت در سال 1388 با 2/3 درصد افزایش نسبت به سال 1387،به عدد 8/509 رسید بخش های " صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ،تولید پوشاک "، "عمل آوردن رنگ کردن پوست خزدار" و" صنایع محصولات ...
پنجشنبه، 29 دی 1390 15:06
شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن در سال 1389 با1/12 درصد افزایش نسبت به سال 1388به عدد 7/404 رسیده است و بیش ترین افزایش در شاخص مزبور مربوط به اردیبهشت ماه به میزان 6/8 درصد و بیشترین کاهش در خرداد ما...
نشریه آمار کشتار دام کشتارگاه های کشور 1389 در شمار 200 نسخه و به قیمت 40000 ریال در مهر ما 1390 منتشر شد
پنجشنبه، 29 دی 1390 15:04
نگاهی اجمالی به روند تغییرات آمار مربوط به تعداد و وزن لاشه‌ قابل مصرف انواع دام ذبح شده در کشتارگاه‌های کشور طی ده ساله اخیر نشان می‌دهد: کمترین تعداد لاشه قابل مصرف گوسفند و بره ذبح شده با 4884 هزا...
صفحه 295 از 302ابتدا   قبلی   290  291  292  293  294  [295]  296  297  298  299  بعدی   انتها