15 آذر 1402
En | 
زمان انتشار: 28 اسفند 1397
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 30 مهر,1398
بازدید: 1364
فعاليت 1352 مرغداري با فعاليت  مرغ تخمگذار در سال 1397
فعاليت 1352 مرغداري با فعاليت مرغ تخمگذار در سال 1397

مقدار توليد تخم مرغ خوراكي در سال 1396، ‌674 هزار تن و تعداد شاغلان مرد در اين فعاليت در همين سال،‌ 10885 نفر و تعدا شاغلان زن، 531 نفر بوده است.

بر اساس اطلاع‌نگاشت فعاليت پرورش مرغ تخم گذار 1397،‌ از تعداد 1746 مرغداري، 1352 مرغداري فعال و  394 مرغداري غيرفعال بوده  است.

مقدار توليد  تخم مرغ  خوراكي در سال 1396،  ‌674 هزار تن  و تعداد  شاغلان  مرد در اين فعاليت  در همين سال،‌ 10885 نفر و تعدا شاغلان زن، 531 نفر بوده است.

 

فعاليت 20520  مرغداري  با فعاليت پروش مرغ گوشتي در سال 1397

بر اساس اطلاع‌نگاشت فعاليت  پرورش  مرغ  گوشتي 1397،‌ از تعداد 20520 مرغداري، ‌15322 مرغداري فعال و 5198 مرغداري غيرفعال بوده است. وزن مرغ زنده پرورش يافته نيز  در سال 1396،  2.5 ميليون تن بوده است.  تعداد شاغلان  مرد  در اين فعاليت در همين سال،‌ 57278  نفر و تعدا شاغلان زن، 1052  نفر بوده است.

براي مشاهده اطلاع‌نگاشتها به فايل هاي پيوست مراجعه كنيد.

تصاویر
  • فعاليت 1352 مرغداري با فعاليت  مرغ تخمگذار در سال 1397
  • فعاليت 1352 مرغداري با فعاليت  مرغ تخمگذار در سال 1397
فایلهای پیوست