08 آذر 1402
En | 
زمان انتشار: 01 فروردین 1399
آخرین به‌روزرسانی: جمعه, 01 فروردین,1399
بازدید: 9701
شاخص قیمت مصرف کننده –اسفند ۱۳۹۸
شاخص قیمت مصرف کننده –اسفند ۱۳۹۸

نرخ تورم نقطه‌ای اسفند ماه 1398 در مقایسه با ماه قبل 3.0 واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با کاهش 5.1 واحد درصدی به 14.6 درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با کاهش 1.8 واحد درصدی به 25.7 درصد رسیده است.

کاهش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ماه 1398 به عدد 22.0 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 22.0 درصد بیشتر از اسفند 1397 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­اند.

نرخ تورم نقطه‌ای اسفند ماه 1398 در مقایسه با ماه قبل 3.0 واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با کاهش 5.1 واحد درصدی به 14.6 درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با کاهش 1.8 واحد درصدی به 25.7 درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری 22.2 درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل 2.9 واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 21.1 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 3.3 واحد درصد کاهش داشته است.

افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه اسفند 1398 به 1.5 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، 0.4 واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب 1.9 درصد و 1.3 درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری 1.4 درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل، 0.2 واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 1.8 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 1.1 واحد درصد افزایش داشته است.

کاهش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه اسفند ماه 1398 برای خانوارهای کشور به 34.8 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 2.2 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

این در حالی است که نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری 34.4 درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل 2.1 واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 37.3 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 2.8 واحد درصد کاهش داشته است.برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه نمایید.

تصاویر
  • شاخص قیمت مصرف کننده –اسفند ۱۳۹۸
فایلهای پیوست