07 خرداد 1402
En | 
زمان انتشار: 01 اردیبهشت 1399
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 01 اردیبهشت,1399
بازدید: 7479
شاخص قیمت مصرف کننده  – فروردین 1399
شاخص قیمت مصرف کننده – فروردین 1399

نرخ تورم سالانه فروردین ماه 1399 برای خانوارهای کشور به 32.2 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 2.6 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

کاهش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در فروردین ماه 1399 به عدد 19.8 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 19.8 درصد بیشتر از فروردین 1398 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده ­اند.

نرخ تورم نقطه‌ای فروردین ماه 1399 در مقایسه با ماه قبل 2.2 واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی ها و دخانیات» با کاهش 3.9 واحد درصدی به 10.7 درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با کاهش 1.0 واحد درصدی به 24.7 درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری 20.2 درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل 2.0 واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 18.1 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 3.0 واحد درصد کاهش داشته است.

افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه فروردین 1399 به 2.1 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، 0.6 واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب 5.1 درصد و 0.8 درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری 2.0 درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل، 0.6 واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 3.1 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 1.3 واحد درصد افزایش داشته است.

کاهش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه فروردین ماه 1399 برای خانوارهای کشور به 32.2 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 2.6 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

این در حالی است که نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری 31.9 درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل 2.5 واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 33.9 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 3.4 واحد درصد کاهش داشته است.

 

تغییرات قیمت ها در ماه جاری

در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «میوه و خشکبار» (لیمو شیرین، لیمو ترش، سیب، پرتقال)، گروه «سبزیجات » (گوجه فرنگی، سیب زمینی و حبوبات) و گروه «قند و شکر و شیرینی» (قند، شکر) می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» گروه «کالاها و خدمات متفرقه» (حق بیمه اتومبیل سواری، طلای 18 عیار) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

هم‌چنین گروه «گوشت قرمز، سفید و فرآورده آنها» (گوشت مرغ) نسبت به ماه قبل، کاهش قیمت داشته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های هزینه ای کل کشور در ماه جاری

دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در فروردین ماه 1399 برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 30.8 درصد برای دهک اول تا 34.2 درصد برای دهک دهم است.

برای مشاهده متن کامل خبر به فایل پیوست مراجعه کنید.

تصاویر
  • شاخص قیمت مصرف کننده  – فروردین 1399
فایلهای پیوست