24 خرداد 1400
En | 
زمان انتشار: 01 آذر 1399
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 01 آذر,1399
بازدید: 387
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی نیمه ی اول 1399
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی نیمه ی اول 1399

مقايسه‌ي متوسط قيمت تمامي 60 قلم مورد آمارگيري اين دوره نسبت به دوره‌ي قبل، نشان می‌دهد که «بيل مكانيكي چرخ زنجيري به قدرت حدود 100 اسب بخار با راننده» با 68/2 درصد داراي بيش‌ترين افزايش و «تراكتور تك ديفرانسيل با راننده» با 5/4 درصد داراي کمترین افزايش بوده‌اند.

مقايسه‌ي متوسط قيمت تمامي 60 قلم مورد آمارگيري اين دوره نسبت به دوره‌ي قبل، نشان می‌دهد که «بيل مكانيكي چرخ زنجيري به قدرت حدود 100 اسب بخار با راننده» با 68/2 درصد داراي بيش‌ترين افزايش و «تراكتور تك ديفرانسيل با راننده» با 5/4 درصد داراي کمترین افزايش بوده‌اند. مقايسه‌ با دوره‌ي مشابه سال قبل نیز نشان مي‌دهد كه بيش‌ترين افزايش متوسط قیمت مربوط به «تريلي كفي به ظرفيت حدود 10 تن بدون‌كشنده» با 97/8 درصد و کمترین افزايش قیمت مربوط به «تراكتور تك ديفرانسيل با راننده» با 15/1 درصد بوده است.

مقايسه‌ي متوسط قيمت 10 قلم مهم مورد آمارگيري اين دوره نسبت به دوره‌ي قبل که در جدول زیر آمده است، نشان می‌دهد که «بيل مكانيكي چرخ زنجيري به قدرت حدود 100 اسب بخار با راننده» با 68/2 درصد داراي بيش‌ترين افزايش و «غلتك چرخ لاستيكي آسفالت حدود 16 تا 20 تن با راننده» با 17/8 درصد داراي کمترین افزايش بوده‌اند. مقايسه‌ با دوره‌ي مشابه سال قبل نیز نشان مي‌دهد كه بيش‌ترين افزايش قیمت مربوط به «بيل مكانيكي چرخ زنجيري به قدرت حدود 100 اسب بخار با راننده» با 94/2 درصد و کمترین افزايش قیمت مربوط «جرثقيل خودرو چرخ‌ زنجيري حدود 20 تن با راننده» با 40/5 درصد بوده است. اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نتایج آمارگیری از کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی نیمه ی اول 1399
فایلهای پیوست
طراحی سایت