15 آذر 1400
En | 
زمان انتشار: 25 آبان 1400
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 25 آبان,1400
بازدید: 1330
انتشار نسخه الکترونیکی گزارش وضعیت اجتماعی وفرهنگی ایران بهار1400
انتشار نسخه الکترونیکی گزارش وضعیت اجتماعی وفرهنگی ایران بهار1400

جمعیت فعال به لحاظ اقتصادی کشور 25967 هزار نفر برآورد شده است، که نسبت به فصل قبل از آن 354 هزار نفر و نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن 499 هزار نفر افزایش داشته است. بنابراین، نرخ مشارکت اقتصادی در بهار 1400، 41.4 درصد می­باشد که نسبت به فصل قبل از آن 0.5 واحد درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.4 واحد درصد افزایش یافته است.

  • براساس نتایج این نشریه در بهار 1400، تعداد 269748 ولادت‌‌ به ثبت رسیده است که در مقایسه با فصل قبل از آن (زمستان 1399) 12744 مورد افزایش و فصل مشابه سال قبل (بهار 1399) 10816 مورد کاهش یافته است.
  • در بهار 1400 تعداد رویداد ازدواج و طلاق به­ ترتیب برابر 158992 و 41757 ثبت شده است که نسبت به فصل قبل از آن به ‌ترتیب 23139  و 10340 واقعه افزایش و کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل به­ ترتیب 23.6و 16.4 درصد افزایش و کاهش یافته است.
  • جمعیت فعال به لحاظ اقتصادی کشور 25967 هزار نفر برآورد شده است، که نسبت به فصل قبل از آن 354 هزار نفر و نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن 499 هزار نفر افزایش داشته است. بنابراین، نرخ مشارکت اقتصادی در بهار 1400، 41.4 درصد می­باشد که نسبت به فصل قبل از آن 0.5 واحد درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.4 واحد درصد افزایش یافته است. حسب نتایج، نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیش‌تر در بهار 1400 برابر 8.8 درصد بوده است که نسبت به فصل قبل 0.9 واحد درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل، 1.0 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین، نرخ بیکاری جمعیت دارای تحصیلات عالی در سال 1399، 14.2 درصد بوده است.
  • تعداد مرگ و میر‌های غیر‌طبیعی 10338 مورد بوده است که در صدر آن حوادث رانندگی و ترافیکی با 4129 مورد قرار دارد. مرگ‌های ناشی از حوادث رانندگی نسبت به فصل قبل از آن 504 مورد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 647 مورد افزایش داشته است.
  • در بهار 1400 میزان برنامه­های تلویزیونی تولید و پخش شده به تفکیک محورهای اصلی 1320 ساعت بوده است که از این میزان برنامه تلویزیونی تولید و پخش شده، سیاست­های رشد جمعیت جوان پویا و بالنده 8.7 درصد، ازدواج 4.3 درصد، آسیب­های اجتماعی شامل طلاق، مواد مخدر، مشروبات و مفاسد به ترتیب 1.8، 1.8، 0.3و 2.3 درصد، خانواده و زنان 77.6 درصد، فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی 3.2 درصد بوده است.
  • براساس نتایج این نشریه، نسبت پشتیبانی(پوشش حمایتی) بیمه تامین اجتماعی برابر 4.3 بوده است که نسبت به فصل قبل از آن و نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.1 واحد کاهش داشته است. همچنین در بهار 1400، تعداد بیمه شدگان اصلی و تبعی سازمان تامین اجتماعی به ترتیب 14546596 و 22506611 نفر بوده است. از این تعداد، بیمه شدگان اصلی و تبعی بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی به ترتیب 200899 و 294369 نفر بوده است که نسبت به فصل قبل به ترتیب 13083 و 18728 نفر کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب 12474 نفر افزایش و 81278 نفر کاهش داشته است. اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است .
تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی گزارش وضعیت اجتماعی وفرهنگی ایران بهار1400
فایلهای پیوست
طراحی سایت