10 فروردین 1402
En | 
زمان انتشار: 23 بهمن 1400
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 23 بهمن,1400
بازدید: 1684
بررسی الگوی گذران وقت زوجین ساکن در مناطق شهری کشور بر اساس آمارهای گذران وقت ایران 1399‏-1398
بررسی الگوی گذران وقت زوجین ساکن در مناطق شهری کشور بر اساس آمارهای گذران وقت ایران 1399‏-1398

این مطلب توسط خانم خدیجه کریمی و آقای حسام خدامرادی رئيس و کارشناس گروه آمارهای اجتماعی خانوار دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز امار ایران تهیه شده است.

در این بررسی مجموع زمان صرف شده برای کدهای 1 و 2 طبقه‌بندی ايكاتوس 2016 (ICATUS 2016) به عنوان كار (فعالیت‌های) مرتبط با اشتغال، مزد و تولید و مجموع زمان صرف شده برای کدهای 3 ،4 و 5 (خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده، خدمات مراقبتی بدون مزد برای اعضای خانوار و خانواده و کار داوطلبانه بدون مزد، کارآموزی و سایر کارهای بدون مزد) به عنوان خدمات خانگي و مراقبتی و داوطلبانه بدون مزد و کدهای 6، 7، 8، و 9 (یادگیری، معاشرت، ارتباط، مشارکت اجتماعی و آداب و رسوم دینی ، فرهنگ، فراغت، رسانه‌هاي گروهی، تمرین‌هاي ورزشی و رسیدگی و خود مراقبتی) به عنوان سایر فعالیت‌ها در نظر گرفته شده است.

مقایسه الگوی گذران وقت همسران در یک شبانه روز گویای اختلاف زوجین در زمان صرف شده برای فعالیت‌های مرتبط با اشتغال، مزد و تولید و خدمات خانگي و مراقبتی و داوطلبانه بدون مزد می‌باشد. مردان (شوهران) 5 ساعت 10 دقیقه زمان بیشتری به کار با مزد و تولیدی اختصاص داده‌اند و در مقابل بیشتر وقت همسران (زنان) در منزل صرف خدمات خانگي و مراقبتی و داوطلبانه بدون مزد می‌شود بطوری که زنان 5 ساعت و 21 دقیقه بیشتر از شوهران خود صرف این فعالیت کرده‌اند.

شوهران باسواد تقریبا دو برابر شوهران بی‌سواد زمان صرف فعالیت‌های مرتبط با اشتغال، مزد و تولید می‌کنند در حالی که این تفاوت برای زنان باسواد 18 دقیقه بیشتر از زنان  بی‌سواد است. شوهران باسواد فقط 10 دقیقه بیشتر از مردان بی‌سواد وقت خود را در یک شبانه روز به فعالیت های مرتبط با خدمات خانگی و مراقبتی برای خانوار و کار داوطلبانه بدون مزد اختصاص می‌دهد. ‌

مقایسه الگوی گذران وقت به تفکیک وضع فعالیت بیانگر این است که شوهران صرف نظر از وضع فعالیت آنان (به جز شوهران خانه دار) همواره به طور متوسط 3 ساعت زمان کمتری به فعالیت های مربوط به خدمات خانگی و مراقبتی بدون مزد برای اعضای خانوار و فعالیت داوطلبانه و کارآموزی بدون مزد در یک شبانه روز اختصاص می دهند. در واقع می‌توان گفت میزان همکاری مردان در خانواده برای فعالیت¬های بدون مزد بیشتر تحت تاثیر عوامل فرهنگی جامعه است و تحت تاثیر وضع سواد و اشتغال مردان قرار نمی‌گیرد.

برای مشاهده متن کامل به فایل پیوست مراجعه کنید.

تصاویر
  • بررسی الگوی گذران وقت زوجین ساکن در مناطق شهری کشور بر اساس آمارهای گذران وقت ایران 1399‏-1398
  • بررسی الگوی گذران وقت زوجین ساکن در مناطق شهری کشور بر اساس آمارهای گذران وقت ایران 1399‏-1398
فایلهای پیوست
طراحی سایت