03 مهر 1402
En | 
زمان انتشار: 07 اسفند 1400
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 07 اسفند,1400
بازدید: 1821
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – بهمن 1400
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – بهمن 1400

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان مازندران (42.4 درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (28.7 درصد) است

کل خانوارها

در بهمن ماه 1400 عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (100=1395) به 396.4 رسید که نسبت به ماه قبل 2.1 درصد افزایش نشان می­‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌ مازندران با 4.1 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­­­ بوشهر با 1.0 درصد است.

 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 35.4 درصد می­‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان مازندران (42.4 درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان  (28.7 درصد) است.

 نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه 1400 برای خانوارهای کشور به عدد 41.4 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد (49.2 درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (37.8 درصد) است.

خانوارهای شهری

در بهمن ماه 1400 عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (100=1395) به 391.7 رسید که نسبت به ماه قبل 2.0 درصد افزایش نشان می­‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان مازندران با 4.0 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌ کرمان با 0.8 درصد است.

 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور 35.3 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان مازندران (42.1 درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (28.9 درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه 1400 برای خانوارهای شهری به عدد 40.8 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان‌های كهگيلويه و بويراحمد و ایلام (47.5 درصد) و  کمترین آن  مربوط به  استان قم (37.7 درصد) است.

خانوارهای روستایی

در بهمن ماه 1400 عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (100=1395) به  422.7رسید که نسبت به ماه قبل 2.7 درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان‌ قم با 5.5 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­ خراسان شمالی با 0.9 درصد می­‌باشد.

 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی 35.8 درصد می­‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ كهگيلويه و بويراحمد (44.1 درصد) و کمترین آن مربوط به استان همدان (26.4 درصد) است.

 نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه 1400 برای خانوارهای روستایی به عدد 44.2 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان­ كهگيلويه و بويراحمد (52.8درصد) و کمترین آن مربوط به استان­‌ همدان (37.7 درصد) است.

تصاویر
  • شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – بهمن 1400
فایلهای پیوست