07 خرداد 1402
En | 
زمان انتشار: 01 فروردین 1401
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 07 فروردین,1401
بازدید: 7884
شاخص قیمت مصرف کننده – اسفند 1400
شاخص قیمت مصرف کننده – اسفند 1400

نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی­ ها و دخانیات» بدون تغییر در ٤٠.٧ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ١.١ واحد درصدی به ٣١.٤ درصد رسیده است.

کاهش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ماه 1400 به عدد 34.7 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 34.7 درصد بیشتر از اسفند 1399 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­ اند.

نرخ تورم نقطه‌ای اسفند ماه 1400 در مقایسه با ماه قبل 0.7 واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی­ ها و دخانیات» بدون تغییر در 40.7 درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش 1.1 واحد درصدی به 31.4 درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری 34.5 درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل 0.8 واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 35.8 درصد بوده که که نسبت به ماه قبل تغییری نداشته است.

کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. نرخ تورم ماهانه اسفند 1400 به 1.3 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، 0.8 واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب 1.7 درصد و 1.1 درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری 1.2 درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل 0.8 واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی 1.6 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 1.1 واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. نرخ تورم سالانه اسفند ماه 1400 برای خانوارهای کشور به 40.2 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 1.2 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

هم‌چنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 39.7 درصد و 42.8 درصد می‌باشد که برای خانوارهای شهری 1.1 واحد درصد کاهش و برای خانوارهای روستایی 1.4 واحد درصد کاهش داشته است.

گروه «قند و شکر و شیرینی» (قند، شکر و نبات) و گروه «انواع گوشت» (گوشت گوسفند) می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» گروه «پوشاک و کفش» (انواع پوشاک)، گروه «هتل و رستوران» (غذاهای سرو شده در رستوران) و گروه «کالاها و خدمات متفرقه» (لوازم آرایشی و خدمات آرایشی شخصی) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در ماه جاری

دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در اسفند ماه 1400 برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 39.2 درصد برای دهک نهم تا 42.8 درصد برای دهک اول است.

برای دریافت اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه نمایید.

تصاویر
  • شاخص قیمت مصرف کننده – اسفند 1400
فایلهای پیوست