07 خرداد 1402
En | 
زمان انتشار: 16 فروردین 1401
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 23 فروردین,1401
بازدید: 444
اطلاع نگاشت  استفاده خانوارهای شهری از کیسه فریزر در هر ماه در سال 1395
اطلاع نگاشت استفاده خانوارهای شهری از کیسه فریزر در هر ماه در سال 1395

این اطلاع نگاشت توسط دفتر صنعت، معدن و زیر بنایی مرکز آمار ایران تهیه شده است.

برای مشاهده اطلاع نگاشت به فایل پیوست مراجعه کنید.

تصاویر
  • اطلاع نگاشت  استفاده خانوارهای شهری از کیسه فریزر در هر ماه در سال 1395
فایلهای پیوست