09 فروردین 1402
En | 
زمان انتشار: 10 اردیبهشت 1401
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 10 اردیبهشت,1401
بازدید: 380
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج سرشماری از واحدهای  پرورش قارچ خوراکی کشور1400
انتشار نسخه الکترونیکی نتایج سرشماری از واحدهای پرورش قارچ خوراکی کشور1400

بر اساس نتايج حاصل از اين طرح، در سال 1399، 1953 واحد پرورش قارچ خوراكي در سطح كشور وجود داشته است كه 1909 واحد قارچ دكمه‌اي، 33 واحد قارچ صدفي و 11 واحد نيز در زمينه پرورش هر دو نوع قارچ فعاليت داشته‌اند.

بر اساس نتايج حاصل از اين طرح، در سال 1399، 1953 واحد پرورش قارچ خوراكي در سطح كشور وجود داشته است كه 1909 واحد قارچ دكمه‌اي، 33 واحد قارچ صدفي و 11 واحد نيز در زمينه پرورش هر دو نوع قارچ فعاليت داشته‌اند. مقایسه تعداد واحدهاي پرورش قارچ خوراكي نسبت به سال 1396 حاکی از افزایش 21 درصدی است. همچنين استان‌هاي مازندران، فارس و گلستان بيش‌ترين تعداد واحدهای پرورش قارچ خوراکی را در بين سایر استان‌هاي كشور به خود اختصاص داده‌اند.اطلاعات بیش تر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

تصاویر
  • انتشار نسخه الکترونیکی نتایج سرشماری از واحدهای  پرورش قارچ خوراکی کشور1400
فایلهای پیوست
طراحی سایت