09 فروردین 1402
En | 
زمان انتشار: 21 اردیبهشت 1401
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 21 اردیبهشت,1401
بازدید: 417
ترکیب هزینه و درآمد یک خانوار 3 نفره روستایی در سال 1399
ترکیب هزینه و درآمد یک خانوار 3 نفره روستایی در سال 1399

این اطلاع نگاشت توسط دفتر جمعیت، نیروی کار وسرشماری مرکز آمار ایران تهیه شده است.

برای مشاهده اطلاع نگاشت به فایل پیوست مراجعه کنید.

تصاویر
  • ترکیب هزینه و درآمد یک خانوار 3 نفره روستایی در سال 1399
فایلهای پیوست
طراحی سایت