07 خرداد 1402
En | 
زمان انتشار: 24 اردیبهشت 1401
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 25 اردیبهشت,1401
بازدید: 1354
گزارش شاخص قیمت تولید کننده بخش‌های خدمات سال 1400 -بر مبنای سال پایه 1395 و طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی رشته فعالیت‌های اقتصادی ISIC Rev4
گزارش شاخص قیمت تولید کننده بخش‌های خدمات سال 1400 -بر مبنای سال پایه 1395 و طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی رشته فعالیت‌های اقتصادی ISIC Rev4

شاخص كل قیمت تولیدکننده بخش­‌های خدمات (بر مبنای۱۰۰= 1395) در ســال 1400 برابر است با 374.9 که نسبت به سال قبل 46.9 درصد افزایش یافته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌­های خدمات مشتمل بر سیزده بخش است که عبارتند از «آب­رساني، مديريت پسماند، فاضلاب و فعاليت‌­هاي تصفيه»، «تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت»، «حمل و نقل و انبارداري»، «فعالیت‌­هاي خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا»، «اطلاعات و ارتباطات»، «فعالیت‌های بیمه»، «فعاليت­‌هاي املاك و مستغلات» و «فعاليت­‌هاي حرفه­اي، علمي و فني»، «فعاليت­هاي اداري و خدمات پشتيباني»، «آموزش»، «فعاليت­‌هاي مربوط به سلامت انسان و مددكاري اجتماعي»، «هنر، سرگرمي و تفريح» و «ساير فعاليت­‌هاي خدماتي». گزارش شاخص قيمت توليدكننده بخش­هاي خدمات بصورت فصلی و سالانه منتشر می­‌شود.

۱ـ شاخص كل قیمت تولیدکننده بخش­‌های خدمات (بر مبنای۱۰۰= 1395) در ســال 1400 برابر است با 374.9 که نسبت به سال قبل 46.9 درصد افزایش یافته است.

۲ـ تغییرات شاخص بخش­های خدمات نیز به شرح ذیل است:

ـ شاخص گــروه «آب­رساني، مديريت پسماند، فاضلاب و فعاليت­هاي تصفيه» در ســال 1400 برابر است با 210.7 که نسبت به سال قبل 28.2 درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلتÞ» در ســال 1400 برابر است با 594.6 که نسبت به سال قبل 60.0 درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «حمل و نقل و انبارداري» در ســال 1400 برابر است با 437.6 که نسبت به سال قبل 51.9 درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «فعالیت­‌هاي خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا» در ســال 1400 برابر است با 789.0 که نسبت به سال قبل 84.3 درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه « اطلاعات و ارتباطات» در ســال 1400 برابر است با 251.7 که نسبت به سال قبل 25.1 درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «فعالیت‌های بیمهÞ» در ســال 1400 برابر است با 236.2 که نسبت به سال قبل 44.4 درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «فعاليت­‌هاي املاك و مستغلات» در ســال 1400 برابر است با 223.6 که نسبت به سال قبل 24.9 درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «فعاليت­‌هاي حرفه­‌اي، علمي و فني» در ســال 1400 برابر است با 300.9 که نسبت به سال قبل 33.9 درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «فعاليت­‌هاي اداري و خدمات پشتيباني» در ســال 1400 برابر است با 659.3 که نسبت به سال قبل 64.8 درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «آموزش» در ســال 1400 برابر است با 309.9 که نسبت به سال قبل 32.7 درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «فعاليت­‌هاي مربوط به سلامت انسان و مددكاري اجتماعي» در ســال 1400 برابر است با 486.0 که نسبت به سال قبل 57.9 درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «هنر، سرگرمي و تفريح» در ســال 1400 برابر است با 392.4 که نسبت به سال قبل 47.1 درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «ساير فعاليت­‌هاي خدماتي» در ســال 1400 برابر است با 491.4 که نسبت به سال قبل 51.6 درصد افزایش یافته است.

برای مشاهده  اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.

 

Þ  فعالیت‌های "تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت" و "بیمه" به ترتیب منتسب به کدهای 452 و 65 از طبقه­بندی ISIC Rev 4 هستند.

تصاویر
  • گزارش شاخص قیمت تولید کننده بخش‌های خدمات سال 1400 -بر مبنای سال پایه 1395 و طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی رشته فعالیت‌های اقتصادی ISIC Rev4
فایلهای پیوست