07 خرداد 1402
En | 
زمان انتشار: 01 خرداد 1401
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 21 آبان,1401
بازدید: 362
اجرای طرح بهنگام‌سازی چارچوب طرح آماری تحقیق و توسعه 1401

سمینار آموزشی طرح یاد شده با حضور کارشناسان مسئول و مأموران آمارگیر معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ٣١ استان در روز اوّل خردادماه به صورت مجازی برگزار شد.

تحقيق و پژوهش، از متغیرهای مهم و انكارناپذير رشد و توسعه اقتصادي است؛ از آنجا که سياستگذاران و برنامه‌ريزان براي تدوين برنامه‌هاي توسعه‌اي نيازمند آمارهاي حوزه علم، فناوري و نوآوري مي‌باشند، مركز آمار ايران در راستای پاسخ به نیاز کاربران در سازمان‌های داخلی و خارجی، پانزدهمین دوره‌ی طرح آمارگيري از فعاليت‌های تحقيق و توسعه شامل سه بخش مراكز تحقيقاتي، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و كارگاه‌هاي دارای فعالیت تحقیق و توسعه را با هدف محاسبه شاخص‌هاي مهم اين حوزه از جمله تعداد كل محققان، تعداد پروژه‌هاي تحقيقاتي، هزينه‌هاي تحقيق و توسعه در سال 1401 در دستور کار خود دارد.

برای بهینه نمودن اجرای طرح آماری تحقیق و توسعه در سال 1401، تصمیم بر این است که قبل از اجرای طرح اصلی، مشخصات جغرافیایی کارگاه‌ها و همچنین وضعیت فعالیت‌های تحقیق و توسعه آن‌ها را در قالب طرح بهنگام‌سازی چارچوب تحقیق و توسعه در خرداد ماه سال جاری بهنگام نماید.

 در این طرح مأموران آمارگیر در سراسر کشور از طریق تماس تلفنی و یا مراجعه حضوری، مشخصات جغرافیایی کارگاه‌ها را به روز نموده و با پرسش‌هایی از کارگاه در راستای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، برگه‌های مربوط را  تکمیل می‌نمایند.

سمینار آموزشی طرح یاد شده با حضور کارشناسان مسئول و مأموران آمارگیر معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ٣١ استان در روز  اوّل خردادماه به صورت مجازی  برگزار شد.

اجرای طرح بهنگام‌سازی چارچوب طرح تحقیق و توسعه 1401، از سوم خرداد ماه  لغایت سی و یکم خرداد ماه در سراسر کشور توسط مركز آمار ايران و معاونت آمار و اطلاعات سازمان برنامه و بودجه استان‌ها به اجرا درخواهد آمد.