07 خرداد 1402
En | 
زمان انتشار: 23 خرداد 1401
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 23 خرداد,1401
بازدید: 602
گزارش شاخص قیمت تولید کننده، سال 1400
گزارش شاخص قیمت تولید کننده، سال 1400

بر مبنای سال پایه 1395 و طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی رشته فعالیت‌های اقتصادی4 ISIC Rev

شاخص قیمت تولیدکننده مشتمل بر پنج بخش است که عبارتند از «کشاورزی»، «معدن»، «صنعت»، «تولید برق» و «خدمات». گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بصورت فصلی و سالانه به تفکیک شاخص کل و زیر بخش­های آن تهیه و منتشر می­‌شود.

۱ـ شاخص كل قیمت تولیدکننده (بر مبنای۱۰۰= 1395) در ســال 1400 برابر است با 487.1 که نسبت به سال قبل 54.3 درصد افزایش یافته است.

۲ـ تغییرات شاخص بخش­های تولیدکننده نیز به شرح ذیل است:

ـ شاخص گــروه «کشاورزی» در ســال 1400 برابر است با 527.1 که نسبت به سال قبل 64.3 درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه « معدن» در ســال 1400 برابر است با 1026.0 که نسبت به سال قبل 92.9 درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «صنعت» در ســال 1400 برابر است با 605.0 که نسبت به سال قبل 56.7 درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «تولید برق» در ســال 1400 برابر است با 180.9 که نسبت به سال قبل 19.4 درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «خدمات» در ســال 1400 برابر است با 374.9 که نسبت به سال قبل 46.9 درصد افزایش یافته است...

برای مشاهده  اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.

تصاویر
  • گزارش شاخص قیمت تولید کننده، سال 1400
فایلهای پیوست