18 آذر 1402
En | 
زمان انتشار: 07 دی 1401
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 07 دی,1401
بازدید: 2399
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – آذر 1401
شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – آذر 1401

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان سیستان و بلوچستان (61.3 درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (40.7 درصد) است.

کل خانوارها

در آذر ماه 1401 شاخص کل قیمت مصرف­ کننده برای خانوارهای کشور (100=1395) به عدد 563.0 رسید که نسبت به ماه قبل 1.9 درصد افزایش نشان می­ دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان‌­ تهران با 2.9 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌­­­ کرمان با 0.4 درصد است.

 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور 48.5 درصد می­ باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ سیستان و بلوچستان (61.3 درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (40.7 درصد) است.

 نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه 1401 برای خانوارهای کشور به عدد 45.0 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان (50.2 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ خوزستان (40.0 درصد) است.

خانوارهای شهری

در آذر ماه 1401 عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (100=1395) به 554.4 رسید که نسبت به ماه قبل 2.1 درصد افزایش نشان می­ دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان خراسان شمالی  با 3.0 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمان با 0.4 درصد است.

 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور 47.9 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان سیستان و بلوچستان (56.1 درصد) و کمترین آن مربوط به استان بوشهر (38.1 درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه 1401 برای خانوارهای شهری به عدد 44.3 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان (49.3 درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (39.5 درصد) است.

خانوارهای روستایی

در آذر ماه 1401 عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (100=1395) به  611.0 رسید که نسبت به ماه قبل 1.2 درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان‌ تهران با 2.6 درصد و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­ خوزستان با 0.2- درصد می­باشد.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی 51.4 درصد می ­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان‌ سیستان و بلوچستان (72.9 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ گیلان (43.0 درصد) است.

 نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه 1401 برای خانوارهای روستایی به عدد 48.6 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان­ قزوین (54.0 درصد) و کمترین آن مربوط به استان­‌ خوزستان (42.4 درصد) است.

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.

تصاویر
  • شاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک استان – آذر 1401
فایلهای پیوست