07 خرداد 1402
En | 
زمان انتشار: 05 بهمن 1401
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 05 بهمن,1401
بازدید: 2216
متوسط مقدار مصرف انرژی به تفکیک حامل های انرژی(طی سال های 1394 تا 1398 برحسب میلیون بشکه (M)معادل نفت خام)
متوسط مقدار مصرف انرژی به تفکیک حامل های انرژی(طی سال های 1394 تا 1398 برحسب میلیون بشکه (M)معادل نفت خام)

این اطلاع ‌نگاشت توسط دفتر صنعت، معدن و زیربنایی مرکز آمار ایران تهیه شده است.

برای مشاهده اطلاع نگاشت به فایل پیوست مراجعه کنید.

تصاویر
  • متوسط مقدار مصرف انرژی به تفکیک حامل های انرژی(طی سال های 1394 تا 1398 برحسب میلیون بشکه (M)معادل نفت خام)
فایلهای پیوست