09 مهر 1402
En | 
زمان انتشار: 05 بهمن 1401
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 05 بهمن,1401
بازدید: 2472
مصرف کنندگان عمده آب در کارگاه های صنعتی 10 نفر کار کن و بیشتر به تفکیک فعالیت در سال 1398
مصرف کنندگان عمده آب در کارگاه های صنعتی 10 نفر کار کن و بیشتر به تفکیک فعالیت در سال 1398

این اطلاع ‌نگاشت توسط دفتر صنعت، معدن و زیربنایی مرکز آمار ایران تهیه شده است.

برای مشاهده اطلاع نگاشت به فایل پیوست مراجعه کنید.

تصاویر
  • مصرف کنندگان عمده آب در کارگاه های صنعتی 10 نفر کار کن و بیشتر به تفکیک فعالیت در سال 1398
فایلهای پیوست