08 مهر 1402
En | 
زمان انتشار: 03 خرداد 1402
آخرین به‌روزرسانی: جمعه, 05 خرداد,1402
بازدید: 8045
شاخص قیمت مصرف کننده  – اردیبهشت ماه 1402
شاخص قیمت مصرف کننده – اردیبهشت ماه 1402

تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه 1402 در مقایسه با ماه قبل، 0.9 واحد درصد کاهش یافته است.

تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در اردیبهشت ماه 1402 تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، 54.6 درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، 54.6 درصد بیشتر از اردیبهشت ماه 1401 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­اند. تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه 1402 در مقایسه با ماه قبل، 0.9 واحد درصد کاهش یافته است.

تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در اردیبهشت ماه 1402 تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر 2.8 درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، 2.6 درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، 2.8 درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در اردیبهشت ماه 1402 نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 49.1 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 1.5 واحد درصد افزایش یافته است.

برای مشاهده نتایج تفصیلی به فایل پیوست مراجعه نمایید.

تصاویر
  • شاخص قیمت مصرف کننده  – اردیبهشت ماه 1402
فایلهای پیوست