05 مهر 1402
En | 
زمان انتشار: 03 مرداد 1402
آخرین به‌روزرسانی: ﺳﻪشنبه, 03 مرداد,1402
بازدید: 6052
شاخص قیمت مصرف کننده  – تیر ماه 1402
شاخص قیمت مصرف کننده – تیر ماه 1402

تورم نقطه به نقطه تیر ماه 1402، در مقایسه با ماه قبل، 3.2 واحد درصد کاهش یافته است.

شاخص قیمت

در تیر ماه 1402 شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد 193.0 رسیده است که نسبت به ماه قبل، 2.0 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 39.4 درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 47.5 درصد افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در تیر ماه 1402 ، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، 39.4 درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، 39.4 درصد بیشتر از تیر ماه 1401 ، برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده ­اند. تورم نقطه به نقطه تیر ماه 1402 در مقایسه با ماه قبل، 3.2 واحد درصد کاهش یافته است.

تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در تیرماه 1402 ،تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر 2.0 درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، 1.2 درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، 2.4 درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در تیر ماه 1402، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 47.5 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 1.0 واحد درصد کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در تیر ماه 1402

نرخ تورم سالانه کشور در تیرماه 1402، برابر 47.5 درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 47.1 درصد برای دهک­‌های نهم و دهم تا 50.2 درصد برای دهک اول است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 3.1 واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (5.2 واحد درصد) 2.1 واحد درصد کاهش داشته است.

برای دریافت اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه نمایید.

 

تصاویر
  • شاخص قیمت مصرف کننده  – تیر ماه 1402
فایلهای پیوست