05 مهر 1402
En | 
زمان انتشار: 28 مرداد 1402
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 28 مرداد,1402
بازدید: 1913
شاخص قيمت توليدكننده بخش معدن- فصل بهار 1402  (بر مبنای سال پایه 1395)
شاخص قيمت توليدكننده بخش معدن- فصل بهار 1402 (بر مبنای سال پایه 1395)

در فصل بهار1402، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 40.7 درصد می‌­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (33.7 درصد)، 7.0 واحد درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت کل

در فصل بهار 1402، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن 1658.3 می­باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 13.0 درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 40.7 درصد افزایش و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 25.0 درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم فصلی

در فصل بهار 1402، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 13.0 درصد می­‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (25.8 درصد)، 12.8 واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید ماده معدنی در داخل کشور، در فصل بهار1402 نسبت به فصل قبل از آن، 13.0 درصد افزایش داشته است. در این فصل بیش­ترین تورم فصلی با 20.6 درصد مربوط به گروه "سایر معادن" و کم­ترین تورم فصلی با 11.9درصد مربوط به گروه "کانه­های فلزی" می­باشد.

افزایش تورم نقطه به نقطه

در فصل بهار1402، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 40.7 درصد می‌­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (33.7 درصد)، 7.0 واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید ماده معدنی در داخل کشور، در فصل بهار 1402 نسبت به فصل مشابه سال قبل، 40.7 درصد افزایش داشته است. در این فصل بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با 58.0 درصد مربوط به گروه "سایر معادن" و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با 26.1 درصد مربوط به گروه "زغال سنگ" می­باشد.

افزایش تورم سالانه

در فصل بهار1402، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل 25.0 درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (21.0 درصد)، 4.0 واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به بهار 1402 نسبت به دوره مشابه سال قبل، 25.0درصد افزایش داشته است. در این فصل بیش­ترین تورم سالانه مربوط به گروه "سایر معادن" با 59.3  درصد و کم­ترین تورم سالانه مربوط به گروه "کانه های فلزی" با 21.6  درصد می­‌باشد.

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.

 

 

تصاویر
  • شاخص قيمت توليدكننده بخش معدن- فصل بهار 1402  (بر مبنای سال پایه 1395)
فایلهای پیوست