05 مهر 1402
En | 
زمان انتشار: 05 شهریور 1402
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 05 شهریور,1402
بازدید: 1810
شاخص و متوسط قیمت نهاده‌های ساختمانی شهر تهران فصل بهار1402  (بر مبنای سال پایه 1390)
شاخص و متوسط قیمت نهاده‌های ساختمانی شهر تهران فصل بهار1402 (بر مبنای سال پایه 1390)

در فصل بهار1402 درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل(تورم فصلی)13.6 درصد می‌باشد، که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (21.6درصد) 8.0 واحد درصد کاهش داشته است.

شاخص کل

در فصل بهار1402 شاخص قيمت نهاده‌هاي ساختمان‌هاي مسكوني شهر تهران 2156.7 می‌باشد که نسبت به فصل قبل 13.6 درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل، 39.7 درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره‌ی مشابه سال قبل 39.2 درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم فصلی

در فصل بهار1402 درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل(تورم فصلی)13.6 درصد می‌باشد، که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (21.6درصد) 8.0 واحد درصد کاهش داشته است.

در این فصل ، در بين گروه‌های اجرايي، بيشترين تورم فصلی با 29.5 درصد مربوط به گروه اجرايي « شیرآلات بهداشتی» می­باشد و این در حالیست که گروه اجرایی « آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده » با 3.0 درصد کاهش نسبت به دوره قبل مواجه شده است.

کاهش تورم نقطه به نقطه

در فصل بهار 1402 درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه) 39.7 درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (55.2 درصد) 15.5 واحد درصد کاهش داشته است.

در این فصل در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم نقطه به نقطه با 75.1 درصد مربوط به گروه اجرایی « یراق آلات درب و پنجره» و کمترین تورم نقطه به نقطه با 19.4 درصد مربوط به گروه اجرایی « سیمان، بتن، شن و ماسه» می­باشد.

 

کاهش تورم سالانه

در فصل بهار 1402 درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(تورم سالانه) 39.2 درصد بوده است كه در مقایسه با همين اطلاع در فصل قبل (40.0 درصد) 0.8 واحد درصد کاهش داشته است.

در این فصل در بين گروه‌های اجرايي بيشترين تورم سالانه با 71.0 درصد مربوط به گروه اجرايي« شیشه » و كمترين تورم با 27.9 درصد مربوط به گروه « سیمان، بتن، شن و ماسه » بوده است.

شاخص قیمت و تورم نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران، به تفکیک گروه‌های اجرایی (بهار 1402)

 گروه سیمان، بتن، شن و ماسه: در این فصل عدد شاخص قیمت به 2368.9 رسیده است که نسبت به فصل قبل 24.9 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 19.4 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل  ( تورم سالانه)  27.9 درصد افزایش داشته است.

گروه گچ و گچ کاری: در این فصل عدد شاخص قیمت به 1760.5 رسیده است که نسبت به فصل قبل 16.6 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 25.5 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) 33.2 درصد افزایش داشته است.

گروه انواع بلوک، سفال و آجر: در این فصل عدد شاخص قیمت به 1751.9 رسیده است که نسبت به فصل قبل 19.3 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 37.7 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) 37.3 درصد افزایش داشته است.

گروه موزاییک،کاشی و سرامیک: در این فصل عدد شاخص قیمت به 1882.9 رسیده است که نسبت به فصل قبل 15.8 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 33.4 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ( تورم سالانه) 34.9 درصد افزایش داشته است.

گروه سنگ: در این فصل عدد شاخص قیمت به 2080.2 رسیده است که نسبت به فصل قبل 10.3 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 37.8 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) 33.5 درصد افزایش داشته است.

گروه آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده: در این فصل عدد شاخص قیمت به 2371.3 رسیده است که نسبت به فصل قبل 3.0 درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 48.9 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) 34.3 درصد افزایش داشته است.

گروه چوب: در این فصل عدد شاخص قیمت به 2607.2 رسیده است که نسبت به فصل قبل 10.1 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 39.6 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) 36.7 درصد افزایش داشته است.

گروه ایزو گام،قیرگونی و آسفالت: در این فصل عدد شاخص قیمت به 2612.9 رسیده است که نسبت به فصل قبل 7.9 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 46.5 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ( تورم سالانه) 44.5 درصد افزایش داشته است.

گروه شیر آلات بهداشتی: در این فصل عدد شاخص قیمت به 2819.2 رسیده است که نسبت به فصل قبل 29.5 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل59.2 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) 40.1 درصد افزایش داشته است.

گروه تأسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی: در این فصل عدد شاخص قیمت به 3221.8 رسیده است که نسبت به فصل قبل 10.6 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 51.3 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) 42.8 درصد افزایش داشته است.

گروه یراق آلات درب و پنجره: در این فصل عدد شاخص قیمت به 3016.2 رسیده است که نسبت به فصل قبل 25.7 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 75.1 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) 50.0 درصد افزایش داشته است.

گروه نقاشی ساختمان: در این فصل عدد شاخص قیمت به 2844.1 رسیده است که نسبت به فصل قبل 17.9 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 38.9 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) 45.5 درصد افزایش داشته است.

گروه تأسیسات برقی: در این فصل عدد شاخص به 3525.2 رسیده است که نسبت به فصل قبل 9.9 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل60.6 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) 56.2 درصد افزایش داشته است.

گروه شیشه: در این فصل عدد شاخص به 2673.9 رسیده است که نسبت به فصل قبل 13.3 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل56.6  درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) 71.0 درصد افزایش داشته است.

گروه خدمات: در این فصل عدد شاخص به 1374.5 رسیده است که نسبت به فصل 28.7 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل38.1 درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل( تورم سالانه) 53.7 درصد افزایش داشته است...

برای مشاهده  اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.

تصاویر
  • شاخص و متوسط قیمت نهاده‌های ساختمانی شهر تهران فصل بهار1402  (بر مبنای سال پایه 1390)
فایلهای پیوست