05 مهر 1402
En | 
زمان انتشار: 13 شهریور 1402
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 13 شهریور,1402
بازدید: 1192
متوسط قيمت تولید کننده (سرخرمن ) محصولات و هزينة خدمات کشاورزي  بهار 1402
متوسط قيمت تولید کننده (سرخرمن ) محصولات و هزينة خدمات کشاورزي بهار 1402

در بخش محصولات جاليزي، در بهار سال 1402، متوسط قيمت یک کیلوگرم هندوانه 48792، خربزه 147039 و خيار 91012 ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل 57.3، 164.1 و 44.4 درصد افزايش داشته‌اند.

در بخش غلات، در بهار سال 1402، متوسط قيمت یک کیلوگرم گندم 114909 ريال و متوسط قيمت یک کیلوگرم جو 112197 ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل 26.5 درصد و 8.7 درصد افزايش داشته‌اند.

در بخش حبوبات، در سه ماهة اول سال 1402، متوسط قيمت یک کیلوگرم نخود 450086 ريال و متوسط قيمت یک کیلوگرم عدس 486457 ريال بوده كه نخود نسبت به فصل مشابه سال قبل 26.3 درصد افزایش و عدس نسبت به فصل مشابه سال قبل 14.4 درصد افزايش داشته‌اند.

در بخش محصولات جاليزي، در بهار سال 1402، متوسط قيمت یک کیلوگرم هندوانه 48792، خربزه 147039 و خيار 91012  ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل 57.3، 164.1 و 44.4 درصد افزايش داشته‌اند.

 در بخش سبزيجات، در سه ماهة اول سال 1402، متوسط قيمت یک کیلوگرم سيب‌زميني 84749 و گوجه‌فرنگي 51198 ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل 5.0 و 25.3 درصد کاهش داشته‌اند و همچنین متوسط قیمت پیاز 58781 ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل 41.3 درصد افزایش داشته‌است.

 در بخش محصولات علوفه‌اي، در بهار سال 1402، متوسط قيمت یک کیلوگرم يونجه 63046 كه نسبت به بهار سال قبل، 5.1 درصد افزایش و همچنین متوسط قیمت یک کیلوگرم کاه 15156 ريال بوده که نسبت به فصل بهار1401، 32.7 در صد کاهش داشته­است.

در بخش ميوه‌هاي هسته‌دار، در بهار سال 1402، متوسط قيمت یک کیلوگرم هلو 190435 و متوسط قيمت یک کیلوگرم آلبالو 277829 ريال بوده كه به ترتيب نسبت به بهار سال قبل 28.4 و 0.1 درصد افزايش نشان می دهد و متوسط قیمت یک کیلوگرم زردآلو 285893 بوده که 24.5 درصد کاهش داشته است.

 در بخش ميوه‌هاي دانه‌دار، در بهار سال 1402، متوسط قيمت یک کیلوگرم سيب‌درختي 212922 ريال بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل 12.3 درصد کاهش یافته‌است.

در بخش دامداري سنتي، در سه ماهة اول سال 1402، متوسط قيمت يك كيلوگرم گوسفند و بره زنده 1567753 ریال و يك كيلوگرم گاو پرواري زنده 1286400  ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل 123.9 و 86.6 درصد افزایش داشته‌اند.

در بخش فراورده‌هاي دامي سنتي، در بهار سال 1402، متوسط قيمت يك كيلوگرم شير گوسفند 403068 ریال بوده كه نسبت به بهار سال قبل معادل 79.1 درصد افزايش داشته‌است و متوسط قيمت يك كيلوگرم شير گاو 141117ريال بوده كه معادل 23.2 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزايش نشان می‌دهد.

در بخش هزينه‌هاي خدمات ماشيني، در سه ماهة اول سال 1402، هزينة شخم يك هكتار زمين زراعي آبي با تراکتور 15794755 ریال و هزينة شخم يك هكتار زمين زراعي ديم با تراکتور 8969712 ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل 104.6و 51.8 درصد افزايش داشته‌اند.

در بخش دستمزد نيروي كار، در بهار سال 1402، متوسط دستمزد روزانه كارگر ميوه‌چين مرد 2316497 ريال بوده که نسبت به سال قبل 28.9 درصد افزایش داشته و متوسط دستمزد روزانه كارگر ميوه‌چين زن 1810686 ريال بوده كه نسبت به بهار سال قبل 18.0 درصد افزايش داشته‌است. همچنين، متوسط دستمزد روزانه كارگر وجین‌کار و تنك‌كار مرد 4371699 ريال و متوسط دستمزد روزانه كارگر وجین‌کار و تنك‌كار زن 5331500 ريال بوده كه به ترتيب نسبت به فصل مشابه سال قبل 41.9 و 38.9 درصد افزايش داشته‌اند.

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.

 

تصاویر
  • متوسط قيمت تولید کننده (سرخرمن ) محصولات و هزينة خدمات کشاورزي  بهار 1402
فایلهای پیوست