05 مهر 1402
En | 
زمان انتشار: 13 شهریور 1402
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 13 شهریور,1402
بازدید: 1366
شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت- فصل بهار 1402  (بر مبنای سال پایه 1395)
شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت- فصل بهار 1402 (بر مبنای سال پایه 1395)

در فصل بهار 1402، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 9.3 درصد می‌­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (12.8 درصد)، 3.5 واحد درصد کاهش داشته است.

شاخص قیمت کل

در فصل بهار 1402، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت 965.4 می­باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 9.3 درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)  25.6 درصد افزایش و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 27.0 درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم فصلی

در فصل بهار 1402، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 9.3 درصد می‌­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (12.8 درصد)، 3.5 واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل بهار 1402 نسبت به فصل قبل، 9.3 درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم فصلی با 25.8 درصد مربوط به گروه "چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده"  و کم­ترین تورم فصلی با 0.8 درصد مربوط به گروه "ساخت فلزات پايه" می­باشد. همچنین در این فصل گروه " ساخت مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی" با تورم 1.5- درصد مواجه بوده است.

کاهش تورم نقطه به نقطه

در فصل بهار 1402، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 25.6 درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (29.2 درصد)، 3.6 واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل بهار 1402 نسبت به فصل مشابه سال قبل، 25.6 درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با 73.7 درصد مربوط به گروه "ساخت محصولات دارويي، مواد شيميايي مورد استفاده در داروسازي و محصولات دارويي گياهي" و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با 0.8 درصد مربوط به گروه "ساخت کُک و فراورده‌های حاصل از پالايش نفت" می­باشد.

کاهش تورم سالانه

در فصل بهار 1402، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل، 27.0 درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (31.7 درصد)، 4.7 واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به بهار 1402 نسبت به دوره مشابه سال قبل، 27.0 درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم سالانه با 60.5 درصد مربوط به گروه "ساخت محصولات دارويي، مواد شيميايي مورد استفاده در داروسازي و محصولات دارويي گياهي" و کم­ترین تورم سالانه با 10.6 درصد مربوط به گروه "ساخت کُک و فراورده‌های حاصل از پالايش نفت" می­باشد.

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.

تصاویر
  • شاخص قيمت توليدكننده بخش صنعت- فصل بهار 1402  (بر مبنای سال پایه 1395)
فایلهای پیوست