08 مهر 1402
En | 
زمان انتشار: 14 شهریور 1402
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 18 شهریور,1402
بازدید: 1095
شاخص قيمت توليدكننده محصوﻻت مرغداري هاي صنعتي كشور  بهار 1402(100=1395 )
شاخص قيمت توليدكننده محصوﻻت مرغداري هاي صنعتي كشور بهار 1402(100=1395 )

در فصل بهار 1402 تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری­های صنعتی کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 97.4 درصد بوده‌است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (78.1 درصد) 19.3 واحد درصد افزایش داشته‌است.

چکیده

در فصل بهار  سال 1402 شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری­‌های صنعتی کشور (بر مبنای 100=1395) برابر با 1204.0 بوده‌است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 32.5 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 97.4 درصد افزایش یافته‌است. در فصل مورد بررسی میانگین شاخص قیمت چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) 88.7 درصد افزایش یافته‌است.

 

افزایش تورم فصلی

در فصل بهار 1402 تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری­های صنعتی کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) به 32.5 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (2.2- درصد)، 34.7 واحد درصد افزایش یافته‌است. در میان قلم­های مرغداری­های صنعتی، بیشترین میزان افزایش قیمت مربوط به قلم" جوجه‌ی یک روزه " (97.1 درصد) و بیشترین میزان کاهش قیمت مربوط به قلم " تخم مرغ‌خوارکی" (8.4- درصد) می‌باشد.

 

افزایش تورم نقطه به نقطه

در فصل بهار 1402 تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری­های صنعتی کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 97.4 درصد بوده‌است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (78.1 درصد) 19.3 واحد درصد افزایش داشته‌است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات مرغداری­های صنعتی به ازای تولید قلم­های خود در داخل کشور، در فصل بهار 1402 نسبت به فصل بهار 1401، 97.4 درصد افزایش دارد. در بین قلم­‌های مرغداری­های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم " تخم مرغ خوارکی" (26.8 درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم "جوجه‌ی یک روزه" (154.1 درصد) می­‌باشد.

افزایش تورم سالانه

 در بهار 1402 تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری­های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به مدت مشابه در سال قبل به 88.7 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (76.6 درصد)، 12.1 واحد درصد افزایش نشان می­دهد. در فصل مورد بررسی، در میان قلم­های مرغداری­های صنعتی کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم " کود" (46.7 درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم " مرغ ‌گوشتی"  (106.2 درصد) می­‌باشد.

شاخص استاني

بررسي شاخص قيمت توليدكننده محصولات مرغداری­هاي صنعتي كشور در بهار 1402 نشان مي­دهد که بیشترین میزان افزایش شاخص کل نسبت به فصل قبل مربوط به استان خراسان رضوی با 74.7 درصد و بیشترین میزان کاهش مربوط به استان تهران با  (4.3- درصد) بوده است.

بررسی­ها نشان می­دهد که شاخص کل در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل، در همه استان­ها با افزایش روبه­رو بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان‌ اردبیل با 246.6 درصد و کمترین میزان افزایش آن مربوط به استان تهران با 40.1 درصد می‌باشد.

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.

 

تصاویر
  • شاخص قيمت توليدكننده محصوﻻت مرغداري هاي صنعتي كشور  بهار 1402(100=1395 )
فایلهای پیوست