08 مهر 1402
En | 
زمان انتشار: 14 شهریور 1402
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 18 شهریور,1402
بازدید: 1109
شاخص قيمت توليدكننده محصوﻻت گاوداري هاي صنعتي كشور   بهار 1402 (100=1395 )
شاخص قيمت توليدكننده محصوﻻت گاوداري هاي صنعتي كشور بهار 1402 (100=1395 )

در فصل بهار 1402‌ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری­های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به 45.7 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (83.7 درصد)، 38.0 واحد درصد کاهش داشته‌است.

چکیده

در فصل بهار 1402‌ شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری­های صنعتی (بر مبنای 100=1395) برابر با 1166.9 بوده‌است که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 19.6 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 45.7 درصد افزایش یافته‌است. میانگین شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) 66.5 درصد افزایش یافته‌است.

افزایش تورم فصلی

در فصل بهار 1402‌ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری­های صنعتی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) به 19.6 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (9.9 درصد)، 9.7 واحد درصد افزایش دارد. در میان اقلام گاوداری صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به قلم "شیر" (16.7 درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم " گوساله نر زیر چهار ماه" (40.5 درصد) می‌باشد.

کاهش تورم نقطه به نقطه

در فصل بهار 1402‌ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری­های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به 45.7 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (83.7 درصد)، 38.0 واحد درصد کاهش داشته‌است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات گاوداری­های صنعتی به ازای تولید قلم­های خود در داخل کشور، در فصل بهار 1402 نسبت به فصل بهار1401، 45.7 درصد افزایش دارد. در بین اقلام گاوداری­های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم "شیر" (27.2 درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم "گوساله نر زیر چهار ماه" (107.8 درصد) می­باشد.

کاهش تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری­های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل بهار 1402‌  نسبت به مدت مشابه در سال قبل به 66.5 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (81.5 درصد)، 15.0 واحد درصد کاهش نشان می­دهد. در فصل مورد بررسی، در میان اقلام گاوداری­های صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم " کود" (47.5 درصد) و بیشترین آن مربوط به "گاو شیری" (74.8 درصد) می­‌باشد.

شاخص استاني

بررسي شاخص قيمت توليدكننده محصولات گاوداري‌هاي صنعتي كشور در بهار 1402 نشان مي­دهد که عدد شاخص در همه استان­ها نسبت به فصل قبل با افزایش روبه­رو بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان سیستان و بلوچستان با 61.2 درصد و کمترین میزان افزایش مربوط به استان اردبیل با 4.3 درصد می­باشد.

مقایسه شاخص کل استان­ها در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می­دهد که بیشترین درصد تغییر مربوط به استان سیستان و‌ بلوچستان با 124.9 درصد (افزایش) و کمترین آن مربوط به استان گلستان با 15.5 درصد (افزایش) می­‌باشد.

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.

تصاویر
  • شاخص قيمت توليدكننده محصوﻻت گاوداري هاي صنعتي كشور   بهار 1402 (100=1395 )
فایلهای پیوست