10 آذر 1402
En | 
زمان انتشار: 02 مهر 1402
آخرین به‌روزرسانی: یکشنبه, 02 مهر,1402
بازدید: 10591
شاخص قیمت مصرف کننده  – شهریور ماه 1402
شاخص قیمت مصرف کننده – شهریور ماه 1402

در شهریور ماه 1402 ، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد 201.7 رسیده است که نسبت به ماه قبل، 2.0 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 39.5 درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 46.1 درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت

در شهریور ماه 1402، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد 201.7 رسیده است که نسبت به ماه قبل، 2.0 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 39.5 درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 46.1 درصد افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در شهریور ماه 1402 ، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، 39.5 درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، 39.5 درصد بیشتر از شهریور ماه 1401، برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­‌اند. تورم نقطه به نقطه شهریور ماه 1402 ، در مقایسه با ماه قبل، 0.3 واحد درصد کاهش یافته است.

تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در شهریور ماه 1402 ، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر 2.0 درصد بوده‌است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، 1.5 درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، 2.3 درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در شهریور ماه 1402، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 46.1 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 0.6 واحد درصد کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در شهریور ماه 1402

نرخ تورم سالانه کشور در شهریور ماه 1402، برابر 46.1 درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 45.9 درصد برای دهک­­‌های ششم تا نهم، تا 46.6 درصد برای دهک دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 0.7 واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (1.8 واحد درصد) 1.1 واحد درصد کاهش داشته است.

برای دریافت اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه نمایید.

تصاویر
  • شاخص قیمت مصرف کننده  – شهریور ماه 1402
فایلهای پیوست