10 آذر 1402
En | 
زمان انتشار: 22 آبان 1402
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 22 آبان,1402
بازدید: 806
شاخص قيمت توليدكننده بخش‌های خدمات ـ فصل تابستان 1402
شاخص قيمت توليدكننده بخش‌های خدمات ـ فصل تابستان 1402

در فصل تابستان 1402، شاخص قیمت تولیدکننده بخش¬های خدمات 878.9 می‌باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 12.6 درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 57.0 درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 58.8 درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت کل

در فصل تابستان 1402، شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌­های خدمات 878.9 می‌­باشد که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 12.6 درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 57.0 درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 58.8 درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم فصلی

در فصل تابستان 1402، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش­‌های خدمات نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 12.6 درصد می‌­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (15.7 درصد)، 3.1 واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل تابستان 1402 نسبت به فصل قبل، 12.6 درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم فصلی با 23.8 درصد مربوط به گروه "آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه" و کم­ترین تورم فصلی با 3.8 درصد مربوط به گروه "فعالیت‌های بیمه" می‌باشد.

 

کاهش تورم نقطه به نقطه

در فصل تابستان 1402، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌­های خدمات نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 57.0 درصد می‌­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (61.9 درصد)، 4.9 واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در فصل تابستان 1402 ، نسبت به فصل مشابه سال قبل، 57.0 درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با 91.5 درصد مربوط به گروه"فعالیت‌هاي خدماتی مربوط به تامین جا و غذا" و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با 15.2 درصد مربوط به گروه"اطلاعات و ارتباطات" می‌­باشد.

کاهش تورم سالانه

در فصل تابستان 1402، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش­‌های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل تابستان 1402 ، نسبت به مدت مشابه در سال قبل 58.77 درصد می­‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (58.81 درصد)، 0.04 واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط ارائه‌دهندگان خدمات به ازای تولید خدماتشان در داخل کشور، در چهارفصل منتهی به تابستان 1402 ، نسبت به دوره مشابه سال قبل، 58.77 درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم سالانه با 105.1 درصد مربوط به گروه"فعالیت‌هاي خدماتی مربوط به تامین جا و غذا" و کم­ترین تورم سالانه با 17.5 درصد مربوط به گروه"اطلاعات و ارتباطات"می‌­باشد.

برای دریافت اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه نمایید.

 

تصاویر
  • شاخص قيمت توليدكننده بخش‌های خدمات ـ فصل تابستان 1402
فایلهای پیوست