05 اسفند 1402
En | 
زمان انتشار: 06 آذر 1402
آخرین به‌روزرسانی: دوشنبه, 06 آذر,1402
بازدید: 3392
گزارش رشد اقتصادی - تابستان 1402
گزارش رشد اقتصادی - تابستان 1402

بر اساس آخرين نتايج حساب‌هاي ملي فصلي مركز آمار ايران، محصول ناخالص داخلي (GDP) به قيمت ثابت سال 1390 در تابستان سال 1402 به رقم 2190 هزار ميليارد ريال با نفت و 1850 هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، كه نشان از رشد 7.1 درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و 4.2 درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در تابستان سال 1402 دارد.

بر اساس آخرين نتايج حساب‌هاي ملي فصلي مركز آمار ايران، محصول ناخالص داخلي (GDP) به قيمت ثابت سال 1390 ، در تابستان سال 1402 به رقم 2190 هزار ميليارد ريال با نفت و 1850 هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، در حاليكه رقم مذكور در مدت مشابه سال قبل با نفت 2046 هزار ميليارد ريال و بدون نفت 1775 هزار ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد 7.1 درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و 4.2 درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در تابستان سال 1402 دارد.

نتايج مذكور حاكي از آن است كه در تابستان سال 1402، رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي رشد 3.2-، گروه صنایع و معادن 8.7 درصد (شامل: استخراج نفت خام و گاز‌طبيعي 25.6، ساير معادن 1.7، صنعت 2.6، انرژي 6.3- و ساختمان 2.9 درصد) و گروه خدمات 7.5 درصد نسبت به تابستان سال 1401، رشد داشته است.

محاسبات فصلي در مركز آمار ايران در قالب 18 بخش اصلي متشكل از 42 رشته فعاليت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev4 انجام مي‌شود كه بر اين اساس گروه كشاورزي شامل زير بخش‌هاي زراعت و باغداري، دامداري، جنگل‌داري و ماهيگيري، گروه صنايع و معادن شامل زير بخش‌هاي استخراج نفت خام و گاز طبيعي، استخراج ساير معادن، صنعت، تأمين آب، برق و گاز طبيعي و ساختمان مي‌باشد و گروه خدمات شامل زير بخش‌هاي عمده وخرده فروشي، فعاليت‌­هاي خدماتي مربوط به تأمين جا و غذا، حمل ونقل، انبارداري، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت­های مالی و بیمه، مستغلات، كرايه وخدمات كسب وكار ودامپزشکی، اداره امورعمومي و خدمات شهري، آموزش، فعالیت­‌هاي مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سايرخدمات عمومي، اجتماعي، شخصي وخانگي است.

لازم به ذكر است اطلاعات تفصيلي در زمينه حساب‌هاي ملي تابستان سال 1402، از طريق درگاه ملي آمار در قسمت داده‌ها و اطلاعات آماري/ حساب‌هاي ملي/ جداول آماري/ زير گروه حساب‌هاي ملي فصلي، قابل دسترسي مي‌باشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه نمایید.

تصاویر
  • گزارش رشد اقتصادی - تابستان 1402
فایلهای پیوست