08 مهر 1402
En | 
زمان انتشار: 23 شهریور 1389
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 17 اسفند,1390
بازدید: 4168
نتایج آمارگیری از کشتار گاه های کشور-1388

گزیده نتایج آمار کشتار دام کشتارگاه‌های کشور- 1388 منتشر شد. بر اساس نتایج این طرح وزن گوشت قرمز تولیدی انواع دام‌های ذبح شده در کشتارگاه‌های کشور طی سال 1388 جمعاً 403 هزار تن گزارش شده است که سهم گوشت گاو وگوساله بیش از سایر انواع دام بوده است. سهم گوشت گاو و گوساله با 247 هزار تن وزن لاشه حدود (3/61 درصد)، گوسفند و بره با 114 هزار تن (3/28درصد)، بز و بزغاله با 27 هزار تن (7/6 درصد) و سایر انواع دام‌ها با 15 هزار تن (7/3 درصد) از کل لاشه قابل مصرف بوده است.


 روابط عمومی مرکز آمار ایران اعلام کرد:‌

 

نتایج آمار کشتار دام کشتارگاه‌های کشور ـ 1388

گزیده نتایج آمار کشتار دام کشتارگاه‌های کشور- 1388 منتشر شد. بر اساس نتایج این طرح وزن گوشت قرمز تولیدی انواع دام‌های ذبح شده در کشتارگاه‌های کشور طی سال 1388 جمعاً 403 هزار تن گزارش شده است که سهم گوشت گاو وگوساله بیش از سایر انواع دام بوده است. سهم گوشت گاو و گوساله با 247 هزار تن وزن لاشه حدود (3/61 درصد)، گوسفند و بره با 114 هزار تن (3/28درصد)، بز و بزغاله با 27 هزار تن (7/6 درصد) و سایر انواع دام‌ها با 15 هزار تن (7/3 درصد) از کل لاشه قابل مصرف بوده است.

با اجرای این آمارگیری، هر ساله میزان کشتار انواع دام سبک و سنگین در کشتارگاه‌های رسمی کشور توسط مرکز آمار ایران اعلام می‌شود. این آمارگیری از سال 1347 هر ساله توسط مرکز آمار ایران اجرا و نتایج آن منتشر می‌شود. بر اساس خلاصه نتایج این آمارگیری، در سال 1388 تعداد 426 کشتارگاه رسمی در سراسر کشور فعالیت داشته‌اند که حاصل فعالیت آن‌ها ذبح 9 میلیون و 867 هزار رأس انواع دام به شرح زیر بوده است:

گوسفند و بره

6,446,354

رأس

بز و بزغاله

1,912,640

رأس

گاو و گوساله

1,432,270

رأس

گاومیش و بچه گاومیش

30,926

رأس

شتر و بچه شتر

45,127

نفر

 شایان ذکر است تولید گوشت در کشتارگاه‌های کشور تنها بخشی از تولید گوشت قرمز را شامل می‌‌شود و بخش مهم دیگر کشتارها، خارج از پوشش شبکه دامپزشکی انجام می‌گیرد. 

نشریه گزیده نتایج آمارکشتار دام کشتارگاه های کشور ـ 1388 از طریق درگاه ملی آمار به نشانی www.www.amar.org.ir قابل دسترس می‌باشد.