04 مهر 1402
En | 
زمان انتشار: 11 دی 1392
آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه, 11 دی,1392
بازدید: 5580
اجراي طرح آمارگيري از كاربران اينترنت در زمستان 92
اجراي طرح آمارگيري از كاربران اينترنت در زمستان 92


 سمينار آموزشي طرح آمارگيري از استفاده خانوارها و افراد از فناوري اطلاعات و ارتباطات 1392( كاربران اينترنت) از هفتم الي دهم دي ماه با حضور كارشناسان دفاتر آمار و اطلاعات استانداري‌هاي سراسر كشور در مركز آمار ايران برگزار شد. اين طرح توسط مركز آمار ايران و با همكاري سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران و پژوهشكده آمار، با حدود 350 نفر نيرو در كل كشور از 21 دي الي 11 بهمن ماه برگزار مي شود و هدف از اجراي آن، بررسي ميزان نفوذ اينترنت در استان‌هاي كشور و همچنين برخي از شاخص‌هاي  بين المللي در حوزه ICT  است. آقاي قائمي، معاون طرح هاي آماري و آمار هاي ثبتي مركز آمار ايران، ‌در مراسم افتتاحيه اين سمينار آموزشي،‌ با اشاره به برخي از طرح‌هاي انجام شده در سال 92 در  مركز آمار ايران، از جمله آزمايش سرشماري عمومي كشاورزي 92 وطرح‌هاي‌ آمارگيري مرتبط با اطلاعات جداول داده –ستانده، به نقش مهم تعامل و همكاري مركز آمار ايران و ساير سازمان‌ها و نهادهاي كشور در اجراي مطلوب طرح‌هاي آمارگيري تاكيد كرد و همكاري بين مركز آمار ايران و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را در اجراي طرح هاي مرتبط با ICT بسيار مثبت ارزيابي نمود. 

آقاي رضايي، مدير كل دفتر صنعت، معدن و زير بنايي مركز آمار ايران نيز در افتتاحيه اين مراسم، هدف از برگزاري اين طرح را ، محاسبه شاخص هاي 16 گانه اتحاديه بين المللي مخابرات(ITU ) در ايران با توجه به نقش مهم  ارتباطات و فناوري اطلاعات در توسعه پايدار ذكر كرد  و افزود: ضريب نفوذ اينترنت در دنيا 5/32 در صد،  در كشورهاي پيشرفته 2/70 درصد و در كشورهاي در حال توسعه 2/24درصد  است. در ادامه اين مراسم،‌آقاي محب علي، مدير كل دفتر برنامه‌ريزي و كنترل برنامه‌اي سازمان ارتباطات و فناوري اطلاعات ايران، با اشاره به رشد كمتر حوزه فناوري اطلاعات نسبت به ساير حوزه‌هاي فناوري در كشور، اين طرح را گام مهمي براي رسيدن به شاخص هاي مورد نظر ITU از يك سو و شناساندن پيشرفت‌هاي صورت گرفته در اين حوزه در كشور از سوي ديگر ذكر كرد.

شايان ذكر است، طرح آمارگيري از كاربران اينترنت  در سال هاي 1387 و 1389 در كل كشور اجرا شده و اين طرح سومين طرح آمارگيري در زمينه كاربران اينترنت در كشور است.

تصاویر
  • اجراي طرح آمارگيري از كاربران اينترنت در زمستان 92