30 شهریور 1402
En | 
زمان انتشار: 05 دی 1397
آخرین به‌روزرسانی: شنبه, 11 شهریور,1402
بازدید: 1791
کزارش نرخ رشد اقتصادی شش ماهه اول سال1397 منتشر شد
کزارش نرخ رشد اقتصادی شش ماهه اول سال1397 منتشر شد

محصول ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 1390در شش ماهه اول سال 1397 به رقم 3738895 ميليارد ريال با نفت و 2899592 ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيد

محصول ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 1390در شش ماهه اول سال 1397 به رقم 3738895 ميليارد ريال با نفت و 2899592 ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، در حاليكه رقم مذكور در مدت مشابه سال قبل با نفت 3724621 ميليارد ريال و بدون نفت 2891879 ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد 0.4 درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و 0.3 درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در شش ماهه اول سال 1397 دارد.

نتايج مذكور حاكي از آن است كه در شش ماهه نخست سال جاری رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي 2.5- ،  گروه صنعت1.2 -  و گروه خدمات 2.3 درصد نسبت به دوره‌ي مشابه سال قبل، رشد داشته است.

محاسبات فصلي در مركز آمار ايران در قالب 18 بخش اصلي متشكل از 42 رشته فعاليت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev4 انجام مي‌شود كه بر اين اساس گروه كشاورزي شامل زير بخش‌هاي زراعت و باغداري، دامداري، جنگل‌داري و ماهيگيري،گروه صنعت شامل زير بخش‌هاي استخراج نفت خام و گاز طبيعي، استخراج ساير معادن، صنعت، تأمين آب، برق و گاز طبيعي و ساختمان مي‌باشد و گروه خدمات شامل زير بخش‌هاي عمده وخرده فروشي، فعاليت­هاي خدماتي مربوط به تأمين جاوغذا، حمل ونقل، انبارداري، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت­های مالی و بیمه،مستغلات، كرايه وخدمات كسب وكار ودامپزشکی،اداره امورعمومي وخدمات شهري، آموزش، فعالیت­هاي مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سايرخدمات عمومي، اجتماعي، شخصي وخانگي است.

لازم به ذكر است اطلاعات تفصيلي در زمينه حساب‌هاي ملي شش ماهه اول سال 1397،از طريق درگاه ملي آمار در قسمت داده‌ها و اطلاعات آماري/ حساب‌هاي ملي/ جداول آماري/ زير گروه حساب‌هاي ملي فصلي، قابل دسترسي مي‌باشد.

 

تصاویر
  • کزارش نرخ رشد اقتصادی شش ماهه اول سال1397 منتشر شد