15 آذر 1402
En | 
(آرشیو سال 1394)
نشریه شاخص قیمت تولید کننده محصولات مرغداری های صنعتی کشور بهار 1394 در شمار150 نسخه وبه قیمت 20000 ریال در شهریور ماه 1394 منتشر شد
شنبه، 14 آذر 1394 13:32
این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه شاخص قینمت تولید کننده محصولات مرغداری های صنعتی کشور در فصل بهار سال 1394 وتغییرات شاخص در فصل بهار 1393 و1394 ، شاخص قیمت تولید کننده محصولات مرغداری های صنعتی ک...
نشریه نتایج آمارگیری ازکرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی نیمه اول 1394 در شمار 150 نسخه وبه قیمت 20000 ریال در مهر ماه1394 منتشر شد
شنبه، 14 آذر 1394 13:30
ر این نشریه اطلاعاتی در زمینه حداقل،حداکثر ،متوسط و درصد تغییرات کرایه ساعتی ماشین آلات منتخب گروه های ماشین آلات حمل و نقل ،گروه جرثقیل ها،ماشین آلات عملیات خاکی،تراکم سطح زمین ،تهیه و اجرای بتن،تهیه...
نشریه قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی کشور بهار 1394 در شمار 150 نسخه و به قیمت 30000 ریال در شهریورماه 1394 منتشر شد
شنبه، 14 آذر 1394 13:28
این نشریه به ارائه اطلاعاتی در ارتباط با متوسط قيمت فروش سالانه يك كيلوگرم از محصولات كشاورزي(گندم، ذرت دانه‌اي، سيب زميني، پياز، گوجه‌فرنگي، بادنجان سير، هويج، تربچه، كاهو، لوبيا سبز باقلا سبز، تره، ...
نشریه اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور بهار 1394در شمار 150 نسخه و به قیمت 20000 ریال در مهر ماه  1394منتشر شد.
شنبه، 14 آذر 1394 13:27
این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه مساحت زيربناي تعيين شده در پروانه‌هاي ساختماني برحسب نوع پروانه بخش متقاضي ،تعداد واحد مسكوني تعيين شده درپروانه‌هاي ساختماني برحسب نوع پروانه، و مساحت زمين در پرو...
نشریه شاخص قینت تولید کننده محصولات گاوداری های صنعتی کشور بهار1394 در شمار150 نسخه وبه قیمت 20000 ریال در شهریور ماه1394 منتشر شد.
شنبه، 14 آذر 1394 13:24
نشریه‎ی فوق به ارائه اطلاعاتی در زمینه شاخص قیمت تولید کننده محصولات گاوداری های صنعتی کشوردر فصل بهار 1394 وتغییرات این شاخص در فصل بهار 1392 و 1393و همچنین شاخص قیمت تولید کننده محصولات گاوداری...
نشریه نتایج طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی 50 نفر کارکن وبیش تر کشور1392 در شمار 200 نسخه وبه قیمت 200000 ریال در مردادماه1394 منتشر شد.
شنبه، 14 آذر 1394 13:21
این نشریه به ارائه اطلاعات كارگاه‌هاي صنعتي 50نفر كاركن وبیش تر شامل تعداد شاغلان ،،نحوه‌ مديريت، وضعيت حقوقي ،وضع مالكيت، شاغلان توليدي و غير توليدي كارگاه‌هاي صنعتي 50 نفر كاركن وبیش تربرحسب جنس و...
نشریه نتایج آمارگیری از اطلاعات محیط زیستی معادن درحال بهره بردار کشور 1392 درشمار 150نسخه وبه قیمت 25000 ریال در شهریور ماه 1394 منتشر شد.
شنبه، 14 آذر 1394 13:19
نشریه نتایج آمارگیری از اطلاعات محیط زیستی معادن در حال بهره برداری کشور 1392 حاوی اطلاعاتی از قبیل معادن در حال بهرهبرداری برحسب معادن دارای فاضلاب و فعالیت،محل دفع فاضلاب، معادن در حال بهره برداری ...
نشریه اطلاعات پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری های کشور سال 1393 درشمار 150 نسخه و به قیمت 80000 ریال درشهریور ماه  1394منتشر شد.
شنبه، 14 آذر 1394 13:17
این نشریه به ارائه اطلاعاتی در زمینه مساحت زيربناي تعيين شده در پروانه‌هاي ساختماني برحسب نوع پروانه بخش متقاضي ،تعداد واحد مسكوني تعيين شده درپروانه‌هاي ساختماني برحسب نوع پروانه، و مساحت زمين در پرو...
نشریه نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح های  عمرانی نیمه اول 1394 در شمار 150 نسخه و به قیمت 20000 ریال درمهر ماه 1394منتشر شد.
شنبه، 14 آذر 1394 13:15
این نشریه به ارائه ومقايسه‌‌ي متوسط دستمزد نيروي انساني درگروه رانندگان ماشين‌آلات حمل و نقل در اين دوره با دوره‌ي‌ قبل ،بيش‌ترين افزايش متوسط دستمزد ساعتي و كمترين افزايش آن . متوسط دستـمزد نيروي انس...
برگزاري نشست مشترك نمايندگان مركز آمار ايران و سازمان كنفرانس  توسعه و تجارت  سازمان ملل متحد(آنكتاد)‌
چهارشنبه، 20 آبان 1394 15:24
نشست مشترك يك روزه بين نمايندگان مركز آمار ايران از دو معاونت اقتصادي و محاسبات ملي و معاونت طرح‌هاي آماري و آمار‌هاي ثبتي و هيئتي مركب از نمايندگان معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و سازمان كنفرانس ...
صفحه 3 از 11ابتدا   قبلی   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   انتها